Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Търсят социални работници по проект „И аз имам семейство”

Търсят социални работници по проект „И аз имам семейство”
Добавена на: 2012-01-06 13:04:32

Местата са в рамките на проект, по който общината ще предлага нова социална услуга.

Търсят социални работници по проект „И аз имам семейство”
 
Седем души кандидатстват за две работни места за социален работник в Свищов. Местата са в рамките на проект, по който общината ще предлага нова социална услуга. Това става в рамките на проект „И аз имам семейство” и схемата „Приеми ме” в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Кметът Станислав Благов подписа преди месец партньорското споразумение с Агенцията за социално подпомагане. Проектът е с продължителност 26 месеца до 31 октомври 2013 година и е част от Плана за деинституционализация. Агенцията за социално подпомагане е бенефициент по програмата и партнира с 82 общини. Общата му цел е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, да се популяризира приемната грижа, да се създаде нов подход за нейното предоставяне като социална услуга, както и да се постигне промяна в обществената нагласа и разбирането за дейността на приемния родител. Осигурените финансови средства по този проект са 15 млн. лв. Те ще бъдат разходвани за работни заплати на професионалните приемни родители и за издръжка на настанените в приемни семейства деца.
Двама социални работници ще предоставят услугата „Приемна грижа”. Те ще бъдат избрани измежду подалите документи до 30 декември седем кандидати, съобщи Анелия Димитрова, ръководител на общинска служба “Социални дейности”. Сред основните функции, които ще изпълняват социалните работници, са свързаните с познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на закрила на детето и конкретно в услугата „Приемна грижа”. Ще се разработват и планове за ползване на услугата. Социалните работници ще консултират приемните родители, предвиждат се обучения на кандидати за приемни семейства, семейни конференции и други. Двамата служители по проекта ще работят в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”, ще поддържат връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и настанените в приемни семейства деца.
Приемният родител ще получава процент от минималната работна заплата за страната, като за едно приемно дете е 130%, 140% при две и 150% при три деца. Програмата предвижда и осигуряване на средства за възпитанието и отглеждането на децата, които се изчисляват на база минималния социален доход за човек в страната. За деца до три години ще се осигуряват по 4 пъти от минималния доход, от 3 до 14 години по 3,5 пъти от социалния праг, а за подрастващите до 18 години и учащите до 20 години - по 4 пъти. Добавка в размер 1,2 от минималния доход ще се изплаща пък за дете с увреждане.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания