Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кражбите са най-честите престъпления сред децата

Кражбите са най-честите престъпления сред децата
Добавена на: 2012-01-06 13:01:48

61 възпитателни дела срещу 53 извършители на противообществени прояви е провела през 2011 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в нашата община

Кражбите са най-честите престъпления сред децата
 
61 възпитателни дела срещу 53 извършители на противообществени прояви е провела през 2011 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в нашата община, съобщи нейният секретар Вера Блажева. От тях 22 са малолетни, а 31 непълнолетни. 42 от нарушителите са момчета, момичетата са 11. Най-честа е кражбата с 38 регистрирани случая, предимно в домовете, на пари, железа, цветни метали. Две от кражбите са на мобилни телефони в училищата. 2 са случаите на притежание на наркотично вещество в двама непълнолетни. Хулиганските прояви са 4, при които са участвали едно малолетно и две непълнолетни момчета. Констатирани са и два случая на побой, извършени от непълнолетни момчета срещу свои съученици. Вандалските прояви са 8. От СОУ „Д. Благоев” има подадени 2 сигнала за неизвинени отсъствия.
На проведените възпитателни дела през отминалата година са наложени 63 възпитателни мерки. 35 извършители имат предупреждения. Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи, са наложени на 5 извършители. Толкова са и децата, които се задължават да участват в консултации, обучения и програми (посещение на Центъра за обществена подкрепа). Четири пък са поставени под възпитателен надзор на обществен възпитател. Един има забрана за срещи и контакти с определени лица, а двама - да напускат настоящия си адрес. Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат с изпитателен срок до 6 месеца са постановени на 7 извършители. Един непълнолетен е настанен в социално–педагогически интернат. Има и три предложения до РС – Свищов за настаняване във възпитателно училище–интернат. Спрямо родителите или лицата, които ги заместват, не са налагани мерки по чл. 15 от ЗБППМН за 2011г.
Като помощен орган за извършване на консултативна, възпитателно-корекционна дейност на деца от 8 до 17 години и техните родители, както и дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, към МКБППМН при Община Свищов работи Консултативен кабинет в Бившия битов комбинат на пл. „Свобода”, първи етаж, стая 9. Дежурствата в кабинета са по изготвен месечен график и в него работят обществени възпитатели. За 2011-та са проведени беседи и раздаване на брошури по училищата на тема „Запознай се! Какво е трафик на хора?”, здравна беседа на тема „Алкохол или здраве!” дискусия на тема „Наркоманията – индивидуален и национален проблем! ”. Месеците март и април бяха обявени за месеци без агресия и насилие в училище и на улицата с провеждане на конкурс за рисунка на тема „Без агресия и насилие!”. По училища се проведоха срещи, беседи, прожекции на филми на теми за агресията и насилието и други. Помощ при разглеждане на темите бе осъществена от инспектор Детска педагогическа стая при РУ на МВР - Свищов.
“Местната комисия обявява януари 2012 г. за превенция срещу злоупотреби в интернет пространството на малолетни и непълнолетни. Обръщаме съществено внимание на родителите по-често да разговарят с децата си, да знаят с кого разговарят и общуват, с кого се виждат в интернет пространството, каква информация споделят със своите приятели чрез скайп или фейсбук, защото децата могат да попаднат в рискова ситуация или злоупотреба с личните им данни, заяви Вера Блажева. За целта тя ще посети училищата, ще раздаде брошури за опасностите, които крие интернет, ще прожектира и филма „Сара”, в който се разказва за 10-годишно момиче, което споделя лична информация с уж 10-годишно момченце, а накрая се оказва, че момчето е доста по голямо. “С децата ще разговаряме по този филм. Ще обърнем внимание какво е престъпление и злоупотреба с деца в Интернет и как може да се случи, по какъв начин децата могат да бъдат манипулирани и контролирани. Брошурите „Опасния непознат” пък са предназначени за родителите, които вкъщи да обърнат внимание на опасностите в интернет пространството и как да предпазим децата си”, каза още Вера Блажева.
Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания