Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

12 нови докторанти ще обучава Академията от 2012 година

12 нови докторанти ще обучава Академията от 2012 година
Добавена на: 2011-12-27 09:42:00

В понеделник шест от младите докторанти получиха своите заповеди за зачисляване в редовна докторантура от ресорния заместник-ректор доц. д-р Иван Върбанов на церемония в академичния клуб “Салве”.

12 нови докторанти ще обучава Академията от 2012 година
 
12 са новоприетите докторанти в СА “Д. А. Ценов”, които ще се обучават от началото на 2012 година в редовна и задочна форма със срок на обучение три години. В понеделник шест от младите докторанти получиха своите заповеди за зачисляване в редовна докторантура от ресорния заместник-ректор доц. д-р Иван Върбанов на церемония в академичния клуб “Салве”. Специалностите за редовна докторантура са “Статистика и демография”, “Контрол”, “Социално управление” и “Обща теория на икономиката”, а задочната – “Застраховане”, “Маркетинг”, “Социално осигуряване”, “Здравен мениджмънт” и МИО.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания