Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С грижа за всеки ученик

С грижа за всеки ученик
Добавена на: 2011-12-09 13:46:53

С грижа за всеки ученик

През 2011/2012 учебна година в СОУ”Николай Катранов” ученици и учители работят по национална програма на МОМН „С грижа за всеки ученик”.

С грижа за всеки ученик
 
Училището е мястото, където човек придобива основните знания, умения и
компетентности и много от основните нагласи и ценности, които ще го преведат през
живота. Училището може да помогне на всеки ученик да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личен растеж, да го подготви за живота в съвременния свят.
През 2011/2012 учебна година в СОУ”Николай Катранов” ученици и учители работят по национална програма на МОМН „С грижа за всеки ученик”.
Основна цел на проекта е да се осъществи допълнително обучение на ученици от училището, като се осигури индивидуален подход към всеки един от тях в съответствие с индивидуалните му особености.
След кандидатстване с необходимите документи, бяха одобрени и трите предложени от училището групи. Две от тях са в ІV клас по Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната подготовка” с ръководители госпожа Силва Христова и госпожа Елка Георгиева. В тях са включени 11 ученици, с които се осъществява допълнително обучение по математика и български език и литература. Учениците по занимателен начин решават математически и литературни задачи, пишат съчинения, развиват своята логика и концентрация, общуват помежду си.
14 ученици от VІ, VІІ и VІІІ клас  под ръководството на господин Красимир Парашкевов участват в проект по модел: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади „ като усвояват и усъвършенстват техническото чертане. Тяхна основна цел е участия и победи в провежданите общински, областни и национални състезания по тази учебна дисциплина.
Допълнителната работа по националната програма прави нашите ученици по-уверени, по-мотивирани, развива тяхната наблюдателност, съобразителност, въображение. Съвременният живот изисква подрастващите да притежават тези качества, затова учителите от СОУ ”Николай Катранов” вървят напред „С грижа за всеки ученик”.
 
 
 
Елка Георгиева

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания