Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметските наместници в Община Свищов с права на кметове

Кметските наместници в Община Свищов с права на кметове
Добавена на: 2011-12-09 11:50:36

Кметът на Община Свищов Станислав Благов обяви като наместници за останалите четири села, както следва: за Деляновци – Веска Илиева, за Совата – Тодоринка Атанасова, за Червена – Йордан Митев и за Александрово – Слави Славов.

Кметските наместници в Община Свищов с права на кметове
 
 
 
            На редовна сесия, Общински съвет Свищов определи статута и пълномощията на кметските наместници на четирите кметства в Община Свищов, трансформирани в наместничества в съответствие със законовото изискване за минимален брой регистрирани избиратели в тях. Така по списъчен състав, кметовете на кметства в общината бяха намалени от 15 на 11. Кметът на Община Свищов Станислав Благов обяви като наместници за останалите четири села, както следва: за Деляновци – Веска Илиева, за Совата – Тодоринка Атанасова, за Червена – Йордан Митев и за Александрово – Слави Славов. Наместниците получиха наравно с избраните кметове на кметства права на второстепенни разпоредители с бюджета, което реши възникналия проблем с разпределението на бюджета в общината. Така към момента второстепенни разпоредители с бюджетни средства в община Свищов са средните общообразователни училища, основните училища, други дейности по образованието, напр. Култура, Исторически музей – Свищов, Общинска служба за социални дейности, Общинско предпрриятие „Чистота – Свищов”, Общинско предприятие „Пазари – Свищов”, всички кметства и кметски наместничества. Сред останалите решения на Общински съвет Свищов от редовната сесия проведена на 7 декември са утвърждаване на календар на културните събития в община Свищов за 2012 г., приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов и одобряване съществуването на слята паралелка от два класа – трети и четвърти с общо девет ученици в ОУ „П. Р. Славейков” с. Козловец.
 
 
 
Димитър Спасов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания