Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Хип-хопът и Революцията от 1989 година в Източна Европа

Хип-хопът и Революцията от 1989 година в Източна Европа
Добавена на: 2011-12-06 09:06:20

Хип-хопът и Революцията от 1989 година в Източна Европа
Хип-хопът и Революцията от 1989 година в Източна Европа
Хип-хопът и Революцията от 1989 година в Източна Европа

Проектът „Революцията от 1989 година в Източна Европа и европейската интеграция” по програма „За учене през целия живот”, секторна програма „Коменски” за пореден път (от 30 ноември до 3 декември 2011 год.) доведе в СОУ „Николай Катранов” 30 ученици и учители от пет европейски държави: Германия, Полша, Турция, Естония и Унгария.

Проектът „Революцията от 1989 година в Източна Европа и европейската интеграция” по програма „За учене през целия живот”, секторна програма „Коменски” за пореден път (от 30 ноември до 3 декември 2011 год.) доведе в СОУ „Николай Катранов” 30 ученици и учители от пет европейски държави: Германия, Полша, Турция, Естония и Унгария.
Координатор на проекта е учителката по английски език Оля Михова, като заедно с нея ръководители са: Галя Иванова, Виолета Трайчева и Милена Димитрова.
Организатори на дейностите по посрещането бяха учениците от 10а и 11а клас.
Тема на работната среща в България е изследване на печатните медии в страните партньори по проекта след 1989 година.  Изследванията учениците представиха като презентации.
В своето слово по посрещането директорът на училището Генади Иванов” сподели:
„Благодарение на Революцията от 1989 година в Източна Европа и европейската интеграция от няколко години училището ни е територия на европейското училищно партньорство. В областта на образованието и обучението, Европейската комисия засили и насърчи ученето през целия живот. Тя поддържа, развива и внедрява възможности на Европейските страни да работят заедно и да се учат един от друг, с важен акцент върху мобилността. Участието с проекти в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение, а също така повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.”
В програмата на гостите бяха включени разглеждане на забележителностите на град Свищов, където гидове на гостите бяха учениците от 11а клас, среща с кмета на община Свищов, дискотека, концерт от малките ученици в Актовата зала на уилището.
Последният ден гостите прекараха в град София, където посетиха Катедралата „Александър Невски”, Народното събрание, Музея на социалистическото изкуство.
В 8а и 10а клас учителките Теодора Атанасова и Теменужка Блажева изнесоха за гостите уроци по английски и немски език.
Всички споделиха, че Лилия Савова и Милена Георгиева са били най-активни в контактите с гостите. На въпроса кое според тях е важното и мотивиращо за създаването на повече приятелства те отговориха, че на първо място това е доброто владеене на езика, а разбира се главното е ти самият да проявяваш интерес към връстниците си носители на други култури. За тях е много интересно да научават думи и на други езици както в случая на естонски, унгарски, турски или полски.
Това, което най-бързо сприятели учениците бяха уроците по танци, които организира в танцовата зала Екатерина Цачева от 11а клас. С много ентусиазъм, убеденост и емоция тя започна първо с думи:
„Това, което писателят не може да опише с думи, това, което художникът не може да покаже четка, и скулпторът с чук и с длето, това, което и музиката не може да предаде го изразява единствено танцът. Някога с едно единствено движение, можем да изразим много чувства и емоции и да разкажем цяла история. Езикът на танца е международен, всеки го разбира и това свързва хората.”
Гостите разучиха и заиграха първо право българско хоро, а след това и Хип-хоп.
 
Галя Иванова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания