Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за извънредно заседание на Общински съвет - Свищов

Покана за извънредно заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2011-12-05 08:59:25

Местният парламент ще заседава на 07.12.2011 г. /СРЯДА/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04   E-mail: obshtinskisavet@abv.bg
Адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” 2
 
 
ПОКАНА
 
Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 07.12.2011 г. /СРЯДА/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.     Изменение и допълнение на Решение № 305/31.08.2008 година, Протокол № 19 на Общински съвет – Свищов.
2.     Изменение и допълнение на Решение № 1163/15.02.2011 година, Протокол № 71, допълнено с Решение № 1358/31.08.2011 г., Протокол № 80 на Общински съвет – Свищов.
3.     Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2011 година.
4.     Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2011 година в дейностите общинска отговорност.
5.     Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война.
6.     Продажба на прилежащ терен, към сгради с режим отстъпено право на строеж.
7.     Промяна на Решение № 997/19.08.2010 г., Прот. № 63, потвърдено с Решение № 1032/23.09.2010 г., Прот. № 64 на Общински съвет – Свищов.
8.     Отпускане на еднократни парични помощи – 5 бр.
9.     Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на задължение към Фонд „Общо заболяване и майчинство” – 2 бр.
10.  Одобряване на слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ “Петко Р. Славейков” в село Козловец за учебната 2011/2012 г. по реда на чл. 11а от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН.
11.  Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2012 година.
12.  Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов.
13.  Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение,

Светлана Георгиева
Председател на Общински съвет – Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания