Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Избраха нова комисия по жилищно-спестовните влогове

Избраха нова комисия по жилищно-спестовните влогове
Добавена на: 2011-12-02 11:18:51

Общинският съвет утвърди нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Свищов.

Общинският съвет утвърди нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Свищов. Комисията се състои от 7 члена. В нея влизат общинските съветници д-р Христо Попов, Любомир Чавдаров, Петър Петров и адвокат Калин Костов. Валери Ангелов е представителят на вложителите. В комисията са включени и двама представители на общинската администрация - Маргарита Вутова, директор на дирекция “УССДОПП, и Весиле Гафурова, старши експерт “ИООС”.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания