Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

32 безработни лица започват работа в Община Свищов като „Помощник – пътен строител”

32 безработни лица започват работа в Община Свищов като „Помощник – пътен строител”
Добавена на: 2011-11-25 12:02:53

Още 32 безработни лица започват работа в Община Свищов като „Помощник – пътен строител” в рамките на проект “Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Още 32 безработни лица започват работа в Община Свищов като „Помощник – пътен строител” в рамките на проект “Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез Бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” с цел тяхното последващо включване в заетост.
Заявката на Община Свищов за наемане на лицата бе подадена в местната дирекция „Бюро по труда” този месец и вече е официално одобрена.
Предстои процедурата за подбор на безработните, които ще бъдат включени в проекта, а през януари и февруари 2012 година ще се проведе обучението на лицата и се очаква от началото на март те започнат работа на определените публични обекти в града и селата на общината.
От проектният фонд за наетите лица ще бъде осигурено възнаграждение в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължимите допълнителни средства по КТ за срок от 9 месеца.
През ноември Община Свищов подаде заявка и бе одобрена за участие в проекта за обучение и наемане на 40 безработни лица по професията „Градинар”. Предстои да започне и тяхното обучение.
През изминалата година в рамките на проект “Нов избор – развитие и реализация”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Община Свищов бяха наети общо 51 безработни лица, които бяха обучени и работят по професиите „Озеленител” и „Общ работник – поддържане на сгради”.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания