Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за редовно заседание на Общински съвет - Свищов

ПОКАНА за редовно заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2011-11-22 14:18:29

На 24.11.2011 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината ще се проведе редовно заседние на Общински съвет - Свищов.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04
E-mail: obshtinskisavet@abv.bg
Адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” 2


ПОКАНА
 
Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2011 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.     Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
2.     Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
3.     Определяне квотите за състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
4.     Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
5.     Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
6.     Определяне на делегат на Община Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.
7.     Утвърждаване състава на Местна комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни  жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ), в съответствие с  чл. 8, ал. 2 от същия.
8.     Определяне на представител от състава на Общински съвет – Свищов в Областния съвет за развитие.

С уважение: ......./п/..............
 
Светлана георгиева
Председател на Общински съвет – Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания