Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ще търся консенсус с всеки, който желае да работи за доброто на Свищов

Ще търся консенсус с всеки, който желае да работи за доброто на Свищов
Добавена на: 2011-11-18 12:02:41

Станислав БЛАГОВ, кмет на община Свищов, пред в. “Дунавско дело”

-Г-н Благов, започнахте четвъртия си мандат като кмета на община Свищов след една категорична победа на местните избори. Знаете обаче, че очакванията към вас от страна на жителите на общината са много големи. Какво от предишния Ви мандат остана недовършено и решаването на кои проблеми ще поставите като приоритети?
-Действително, отговорностите за четвъртия ми мандат са завишени. Всъщност те са адекватни с доверието, което ми беше дадено в рамките на преминалите избори. Аз осъзнавам тази отговорност и се надявам очакванията на нашите съграждани  да бъдат оправдани. Техните претенции  са много високи, това са европейски претенции и затова моите съграждани заслужават европейско управление. Ето защо аз няма да направя компромис в рамките на управлението през тези предстоящи четири години.  По време на предизборната си кампания  споменах, че ние желаем, ние мечтаем да обединим добрата част на свищовското общество и ако направим компромис, то ще се окаже, че сме излъгали  нашите съграждани.  Ще работим с духа на нашите предци, с професионализма, който е необходим, за да се справим с предизвикателствата. Разбира се, времето, в което живеем, е белязано със знаците на сериозна икономическа криза, особено през последните години, и ние не можем да си представим, че следващите четири години ще бъдат за Свищов като някакъв оазис на просперитета. Ще ни бъде много трудно, затова трябва да надскочим политическите пристрастия и политическата риторика и да се обърнем към онези рационални принципи на управление, които да дават резултат. Смятам, че ще успеем.
Основните приоритети, които сме си поставили, са свързани с  основната визия на общината -  извеждането й като модерен европейски център на река Дунав. Ние имаме характеристики на такъв център. Необходимо е обаче да повярваме в силите си  и наистина Свищов да се превърне в естествен балансиращ градски център на областите, край които сме разположени – Ловеч, Велико Търново, Русе, Плевен и Габрово. В това трябва да повярваме. А защо не Свищов да се превърне и в по-добър град за живеене? Имаме средата, в която да разположим тази идея.  В този смисъл приоритетите ни ще бъдат свързани с това – да издигаме в икономическо отношение  Свищов в една добра насока, да развиваме образователна структура, която да даде възможност на младите хора в Свищов да се реализират в реалната икономика. Ще развиваме и една гарантирана социална политика, за да могат хората със специални потребности да ползват по-добри услуги от останалите общини в страната. Необходимо е да направим една добра симбиоза  между развитието на административния център на общината – град Свищов и останалите 15 населени места в нея. Трябва да реализираме проектите, които смятаме за особено значими за развитието на икономиката, да развием туристическия потенциал на Свищов, предстои реализирането на проекта за трансгранично развитие, който ще започне през месец януари-февруари следващата година.  Ще работим и за подобряване на състоянието на инфраструктурата по отношение на възможността на младежите да спортуват. Не на последно място, разбира се, ще се стремим да подобрим състоянието на водата в Свищов. В рамките на този мандат ще започнем изграждането на пречиствателната станция  за отпадни води – един изключително мащабен проект,  който сме разработили и който е в размер на около 30 млн. лева - невиждан досега проект не само за Свищов.  Предстои изграждане и на пречиствателна станция  за питейни води. Това са проекти, които, без съмнение, ще  подобрят условията на живот в Свищов.
Реформата в административното устройство на общината също ще бъде реализирана. Предстои назначаване на кметски наместници в Червена, Деляновци, Совата и Александрово. Ще предложа на Общинския съвет тези села да придобият такъв статут, за да бъдат самостоятелни административни единици, да имат възможност да реализират децентрализация по хоризонтала - много важен принцип, който трябва да следваме в община Свищов.   
-В резултат на местните избори се създаде доста цветен като политическо представителство Общински съвет. Как смятате да работите с новите общински съветници?
-Смятам, че Общинският съвет като основен, законодателен орган на местно самоуправление трябва да съхрани онова първенство на идеи, които е имал през всичките години на прехода и преди това. По своята същност той е сложна политическа конфигурация. Този Общински съвет е по-различен от предходния. Надявам се той да бъде и по-добър. Променена е средата  и аз не мога да не изразя задоволство от факта, че избрахме за председател на Общинския съвет  от Коалиция “За Свищов” г-жа Светлана Георгиева, една дама с доказани качества  в професионално отношение, с опит в местното самоуправление и един изключително добър човек. Веднага искам да кажа, че с предишния председател на Общинския съвет г-н Милен Манолов работихме доста добре, постигнахме значими цели, които бяхме поставили в предния мандат. Но политическата логика не само в Свищов, а и във всички общини в България показва, че председател на Общинския съвет следва да бъде представител на най-голямата политическа партия или коалиция, в случая Коалиция “За Свищов”.  Аз съм оптимист по отношение на работата на председателя на Общинския съвет и на сработването ни с него.  Предстои да бъдат структурирани и комисиите към Общинския съвет и в момента текат консултации  с политическите партии. Надявам се до края на ноември Общинският съвет да започне нормалното си функциониране.  Аз ще продължа да се опитвам да работя с  всички политически партии без изключение  за добруването на Свищов чрез добър синхрон в работата на Общинския съвет и общинската администрация. Много са качествени съветниците без изключение от всички политически партии – това са хора с образование и с немалък опит, избрани с еднаква  тежест от населението на Свищов. Естествено, аз принадлежа  към Коалиция “За Свищов”, но в момента съм кмет на цялото население на общината Свищов и ако пренебрегна който и да е от общинските съветници, значи да прнебрегна  неговата проекция от избиратели. Затова ще се опитам да съхраня, доколкото зависи от мен, и да уважавам достойнството на всички общински съветници, защото те го заслужават. Надявам се на същото отношение и от тяхна страна. Вече проведох разговори с всички групи общински съветници и всички те изразиха становище, че с готовност биха работили за доброто на Свищов, т. е., в тази насока имаме консенсус. Вярвам, че консенсус ще имаме и по всички приоритетни въпроси за нашата община.
-Предвиждате ли някакви промени в структурата и състава на общинската администрация?
-Реформа в местната администрация ще има на всички нива – заместник-кметски,  директорски,  началници на отдели. И тя няма да бъде самоцелна. Хората ми дадоха такъв вот, че да не се съобразя с политически настроения и пристрастия. А беше реализиран един изключително мажоритарен вот  в Свищов, какъвто в нито една община  в България не е реализиран. Победата над моите опоненти от ГЕРБ е несравнима, съпоставена с коя да е друга победа над кандидат на тази партия. Всъщност ние имаме най-големия резултат. Това означава, че заедно с моите колеги от Коалиция “За Свищов” трябва да правим реформа в общинската администрация, като не се съобразяваме с политически клишета или с политически претенции, а единствено и само въз основа на професионализма. Така че се надявам и се моля Свищов – моят град и моята община – да имат добро бъдеще, за което няма да пожаля енергия и усилия - и от моя страна, и от страна на екипа, който ще работи в администрацията, за реализирането на целите, които сме поставили в програмата за управление и развитие на община Свищов. 
-Притеснява ли Ви, че не сте от кметовете, избрани с подкрепата или издигнати от управляващата партия, добре ли работихте досега с правителството на ГЕРБ и какво очаквате занапред?
-Ако кажа, че не ме притеснява, няма да бъда достатъчно откровен. Имам си своите притеснения за това, че аз съм представител на една политическа партия -  СДС, неин член съм още от създаването й в Свищов и не съм проявил колебание в нито една от фазите от развитието  на тази партия. От друга страна, работих с четири правителства  в рамките на тези 12 години и с всички тези правителства намирахме решения  за важните проблеми на  нашата община.  Къдете и да отидете, за община Свищов и нейното местно самоуправление ще говорят с респект. Имах възможност да разговарям с г-н премиера поне три пъти за интересите на Свищов и винаги той е показвал своето добро отношение към нашата община и към местното самоуправление по принципи, като е заявявал, че важните решения, които трябва да се вземат за Свищов,  ще бъдат подкрепени от централната власт. Много е важно нашите депутати инж. Аспарух Стаменов, д-р Ваньо Шарков и Лъчезар Тошев да приемат развитието на община Свищов като свой приоритет. Имал съм възможност да разговарям с инж. Стаменов,  почти ежедневно с д-р Шарков и не толкова често с Лъчезар Тошев. Всички те са с тази позиция -  че ще работят за Свищов и аз нямам причина да не им вярвам.  Ще опитам да изграждам мостове с управляващите  и на областно ниво. Отношенията ни с областния  управител доц Пенчев са на доста принципна основа, той също има респект към община Свищов. В този смисъл няма причина да се притеснявам от работата си с регионалните власти. Става дума за друго - всички отговорни фактори за развитието на община Свищов да поставят важните въпроси пред компетентните институции по категоричен начин. Свищов има изявена периферност спрямо областния център и столицата и ако ние не се хванем ръка за ръка с депутатите, с областния управител, с важните стопански субекти и институции на територията на  нашата община, няма да постигнем добри резултати. А понякога се случваше през тези 12 години някои хора, имащи власт и позиции, само заради това да не помогнат на кмета на общината, на практика да попречат за развитието на Свищов. Ето в това е моето притеснение. Аз смятам, че трябва да надскочим личните си амбиции и политическите си пристрастия и да работим за благото на общината.
Колкото до централната власт, нямам притеснения. Във всяко министерство  съм имал повод да водя срещи, да отстоявам интересите на Свищов и сега ще го правя с още по-голяма категоричност. Основание за нея ми дава изключителното доверие, което ми дадоха моите съграждани, въоръжавайки ме по този начин с по-голямо самочувствие за работа.
Има обаче и друго – философията ми като мислене и поведение е различна от тази на ПП ГЕРБ. Аз не смятам, че ГЕРБ е дясноцентристка партия. Нещо повече – аз се съмнявам в демократичните устои като традиция на тази партия. Те имат основанието и правото да бъдат щастливи, защото вотът към тях на тези избори бе изключителен. Желая успех на тази управляваща партия и се надявам тя да изведе държавата в добра насока. Но моята представа за политика е различна, тя е свързана с основните принципи на Европейската народна партия и на СДС, с който пък е свързан романтичният период на промените в България и който беше антикомунистическа, антитоталитарна партия на свободните хора и на свободния дух . В този смисъл се различавам много от  политиците от ГЕРБ, особено от тези, които представляват в момента тази партия в Свищов и затова не мога да се възприема като техен партньор. Естествено, в Общинския съвет ще се опитаме да работим  заедно, но като мислене съм много различен от тях.
 
Людмил СИМЕОНОВ
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания