Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нови 40 безработни лица започват работа в Община Свищов

Нови 40 безработни лица започват работа в Община Свищов
Добавена на: 2011-11-18 11:56:16

Нови 40 безработни лица започват работа в Община Свищов по проект “Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Нови 40 безработни лица започват работа в Община Свищов по проект “Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез Бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” с цел тяхното последващо включване в заетост.
Община Свищов подаде заявка и бе одобрена за участие в проекта за 40 безработни лица, които ще бъдат обучени по професията „Градинар”, след което ще работят като такива в града и селата.
От проектният фонд за наетите лица ще бъде осигурено възнаграждение в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължимите допълнителни средства по КТ за срок от 9 месеца.
В момента тече процедурата за подбор на безработните, които ще бъдат включени в проекта, през януари и февруари 2012 година ще се проведе обучението на лицата и се очаква от началото на март те започнат работа на определените публични обекти на територията на общината.
В условията на криза оперативните програми са много добра алтернатива за разкриване на нови работни места, от която Община Свищов се възползва успешно за втора поредна година.
През изминалата година в рамките на проект “Нов избор – развитие и реализация”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Община Свищов бяха наети общо 51 безработни лица, които бяха обучени и в момента работят по професиите „Озеленител” и „Общ работник – поддържане на сгради”.
Тази седмица Община Свищов подаде в местната дирекция „Бюро по труда” заявка за наемането на още 32 безработни лица, които в рамките на същия проект да бъдат обучени и наети по професията „Помощник – пътен строител”.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания