Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Закриват кметствата в четири села

Закриват кметствата в четири села
Добавена на: 2011-11-11 09:39:27

Мотивът е, че с промените в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, обнародвани в ДВ, бр. 9 от 2011 г., условие за създаване на кметство е наличието на население над 350 души.

В понеделник се състоя извънредно заседание на новия Общински съвет, в чийто дневен ред имаше само една точка – закриване на кметства в Община Свищов. Става дума за кметствата в селата Александрово, Деляновци, Совата и Червена. Мотивът е, че с промените в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, обнародвани в ДВ, бр. 9 от 2011 г., се предвиди, че условие за създаване на кметство е наличието на население над 350 души. От приложената таблица за броя на лицата с постоянен адрес към 21.06.2011 г. в община Свищов се вижда, че на горното условие не отговарят именно тези четири села: в с. Александрово живеят 234 души,  в с. Деляновци - 130, в с. Совата – 291, в с. Червена -  342. Според общински съветници от БСП и ГЕРБ с това решение не бива да се избързва и предложиха отлагане на точката за следващо заседание, като се проведат консултации за комплексно решение на административния статут на тези 4 села. Предложението им обаче не бе прието. Кметът Станислав Благов заяви, че се следва една ясна процедура по изпълнение на закона и тя не бива да се забавя. В крайна сметка проекторешението бе прието с 15 класа “за”, 11 съветника се въздържаха, а двама не участваха в гласуването. Предстои в тези села да бъдат направени административни структурни промени и най-вероятно в тях ще се назначат кметски наместници.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания