Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Анкети за домашното насилие и начините за противодействие срещу него разпространява Община Свищов

Анкети за домашното насилие и начините за противодействие срещу него разпространява Община Свищов
Добавена на: 2011-10-12 11:20:01

Те се провеждат в рамките на проект „Заедно можем да се справим! Стоп на домашното насилие!”, изпълняван от сдружение „Национална асоциация за превенция на престъпността” – град София, в които Община Свищов е включена като пилотна община.

Анкети за домашното насилие и начините за противодействие срещу него разпространява Община Свищов
 
Два вида тематични анкети, свързани с домашното насилие и начините за противодействие срещу него разпространява Община Свищов. Анкетите имат за цел да установят информираността на местното население по темата. Те се провеждат в рамките на проект „Заедно можем да се справим! Стоп на домашното насилие!”, изпълняван от сдружение „Национална асоциация за превенция на престъпността” – град София, в които Община Свищов е включена като пилотна община.
Анкетите вече са разпространени в свищовските общински училища и социалните заведения. Желаещите да ги попълнят граждани могат да направят това на място в Общината – в информационния център или на сайта на Община Свищов, където анкетите са публикувани в раздел „Електронни документи”, подраздел „Програми и проекти”.
Срокът за попълване на анкетите е 25 октомври 2011 година, след което резултатите ще бъдат обобщени и публично оповестени.
Проектът „Заедно можем да се справим! Стоп на домашното насилие!” цели да повиши капацитетът на местните експерти в общините за реакция и действия при превенция, социално, юридическо и психологическо подпомагане на жертви на домашно насилие, както и да се изградят кризисни ресурсни центрове в пилотните общини, които да осъществяват помощ на пострадали при домашно насилие и да подпомагат държавните органи при изпълнение на мерките спрямо извършителите.
Като дейности, освен анкетното проучване на общественото мнение, са предвидени още организирането на кръгли маси и обучения за специалисти и експерти, както и създаването на интернет сайт с полезна информация по темата и връзка с кризисните центрове и общините, включени в проекта.
Проектът се финансира от Министерството на правосъдието по правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. В него участват още 9 български общини.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания