Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В ПОМОЩ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

В ПОМОЩ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Добавена на: 2011-09-30 15:09:35

Във връзка с предстоящите местни избори и изборите за президент и вицепрезидент на Република България

Във връзка с предстоящите местни избори  и изборите за  президент и вицепрезидент на Република България, които ще се проведат на 23.10.2011г., ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява  избирателите, че предварителните избирателни списъци са обявени  в Информационния център на Община Свищов и на сайта на общината – www.svishtov.bg.
Желателно е гражданите да проверят дали са включени в списъците на съответната избирателна секция и при установяване на неточности и грешки да се явят в стая   N 19 на Община Свищов с документ за самоличност. Поправки в избирателните списъци ще се правят въз основа на подадено от гражданите заявление по образец до 15.10.2011г. включително.
Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес на избирателите т.е. адресът, който е вписан в личната карта.
Всеки избирател има възможност да гласува на място, различно от постоянния му адрес, при определени условия. Изборният кодекс регламентира следните възможности за гласуване на друго място:
ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ – всеки избирател, на когото постоянния и настоящия адрес към 22.06.2011г. са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес. За целта, той трябва да подаде  Заявление по образец / Приложение N 7 от изборните книжа/ в стая N 19 на Община Свищов, до 08.10.2011 г. включително.
Учениците и студентите, които нямат постоянен адрес в населеното място, могат да гласуват за местните избори само, ако до 08.10.2011г. подадат заявление за гласуване по нястоящия си адрес, който трябва да е бил заявен до 22.06.2011г. включително.
 
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  –
- Удостоверение за гласуване на друго място – издава се само на лицатата, служебно заети в произвеждането на изборите /съгл. Чл. 49, ал. 4, § 1, т. 13 от ИК, от администрацията по постоянния им адрес, след подаване на заявление по образец /Приложение N 9 от Изборните книжа/   в стая N 19 на Община Свищов, до 08.10.2011 г. включително.
- Удостоверение за гласуване в определено населено място – избирател, който е включен в избирателните списъци за местните избори и за изборите за президент в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на двата вида избори в  едно и също населено място има право да заяви, че желае да му бъде издадено такова удостоверение от общинската администрация по постоянния му адрес. За целта, той трябва да подаде  Заявление по образец / Приложение N 12 от изборните книжа/ в стая N 19 на Община Свищов, до 08.10.2011 г. включително.
- Искане за гласуване по настоящ адрес – всеки избирател, на когото постоянния и настоящия  адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес. За целта, той трябва да подаде заявление до общинската администрация по настоящия си адрес / Приложение N 15 от изборните книжа/ в стая N 19 на Община Свищов, до 08.10.2011 г. включително.
- Учениците и студентите, които имат постоянен адрес в други населени места, но в деня на изборите, ще пребивават в населеното място, където се обучават, могат да гласуват  легитимирайки се с документ за самоличност, задължително представяйки заверена за новата учебна година ученическа или студентска книжка на СИК и попълвайки в деня на изборите Декларация /Приложение N 53/ .  Декларациите ще са на разположение на СИК.
ВАЖНО: Удостоверенията ще бъдат на разположение в общинската администрация от 30.09.2011г.
Работно време: от 9,00 ч.до 12,00 ч.и от 12,30 ч. до 17,00 ч.
Информация на телефони 60-838 и 68-108 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания