Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Крупен немски инвеститор подписа договор с Община Свищов за пустеещи общински земи

Крупен немски инвеститор подписа договор с Община Свищов за пустеещи общински земи
Добавена на: 2011-09-19 17:09:42

Крупен немски инвеститор подписа договор с Община Свищов за пустеещи общински земи
Крупен немски инвеститор подписа договор с Община Свищов за пустеещи общински земи

На 19 септември 2011 година в кабинета на кмета бе подписан договор между Община Свищов и немския холдинг „Лигнум” АД за отдаване под аренда на 745,488 дка пустеещи пасища и мери в землищата на селата Алеково и Хаджидимитрово.

На 19 септември 2011 година в кабинета на кмета бе подписан договор между Община Свищов и немския холдинг „Лигнум” АД за отдаване под аренда на 745,488 дка пустеещи пасища и мери в землищата на селата Алеково и Хаджидимитрово.
Сключването на договора е резултат от провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на имотите, след гласувано за целта решение на Общинския съвет.
От страна на Община Свищов договорът бе подписан от заместник-кметът по стопанска и финансова политика Емил Димитров, а от страна на инвеститора – от юриста на немския холдинг „Лигнум” АД Стоимир Иванов.
Съгласно договора, фирмата се задължава да създаде в наетите земи трайни насаждения от ценна дървесина - череша, бяла акация, черница, черен орех, хималайски кедър, атласки кедър, скоруша и др. видове. Крайната цел на инвеститора е получаване на продукция от европейско фино дърво.
Немският холдинг ще ползва имотите за срок от 25 стопански години, считано от 2011/2012 стопанска година (периода от първи октомври на текущата година до първи октомври на следващата година).
Арендното плащане е в размер на 25,00 лв./дка или общо за имотите 18 637,20 лева за първата стопанска година, а за всяка следваща - по цена,  определена с Решение на Общински съвет - Свищов за съответната стопанска година.
Фирмата поема също ангажимент да разкрие 9 нови работни места в селата, където се намират наетите земи.
На подписването присъстваха кметовете на кметствата, на чиято територии ще бъдат изградени плантациите – Алеково и Хаджидимитрово. Те изразиха задоволството си от събитието, тъй като според тях, освен екологичен ефект, залесяването в имотите ще има и социален такъв, осигурявайки дългосрочна трудова заетост на хората от селото.
От немския холдинг „Лигнум” АД, който на срещата бе представляван още от Вазген Тадевосян, административен директор на „Урарт” ЕООД, фирмата представител на немския холдинг в България - и Анатоли Георгиев, експерт в същата фирма, уточниха, че имат намерение да поискат удължаване на договора с още 5 годни. Те също изтъкнаха социалния ефект на своите проекти. Посочено бе, че плантациите повлияват благоприятно за развитието и на пчеларството в регионите, където се намират.
Изтъкнато бе, че всяко едно от дърветата в плантациите ще има уникален номер и паспорт, а данните за здравето му ще се отчитат със специална джипиес система. Височината и дебелината на насажденията ще бъдат измервани чрез лазер. Проектът е изключително важен и за опазването на околната среда – насажденията на холдинга притежават реномирания екологичен сертификат за трайно отглеждани дървесни видове на Международната организация по горите.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания