Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С 695 000 лева ще ремонтират улични водопроводи в Свищов

С 695 000 лева ще ремонтират улични водопроводи в Свищов
Добавена на: 2011-09-16 15:50:47

Решението е мотивирано с тежкото състояние на водопроводната мрежа в Свищов, която в по-голямата си част е изпълнена от етернитови тръби.

Общинският съвет реши да предложи кметът на общината да направи искане към министерството на регионалното развитие и благоустройството община Свищов да използва остатъка в размер на 694 737. 44 лева от целево предоставените средства за обект “Реконструкция на напорен водопровод от помпена станция “Стара” с. Вардим до преходен водоем V=4000 м.3 за гр. Свищов” за финансиране на  дейностите по реконструкция на нисконапорната водопроводна мрежа от тръбните кладенци до помпена станция “Стара” в с. Вардим и на улични воподроводи в гр. Свищов . Става дума за водопроводите на улиците “Александър Батенберг”, “Филип Тотю”, “Никола Петков“, “Янко Мустаков” и част от улица “Цанко Церковски”. Решението е мотивирано с тежкото състояние на водопроводната мрежа в Свищов, която в по-голямата си част е изпълнена от етернитови тръби, както и с намаляването на необходимите средства за изграждането на обекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания