Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Няма отказана помощ за първолак

Няма отказана помощ за първолак
Добавена на: 2011-09-09 13:02:57

В местната дирекция “Социално подпомагане” до момента са подадени 156 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за записани в първи клас ученици.

Няма отказана помощ за първолак
 
В местната дирекция “Социално подпомагане” до момента са подадени 156 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за записани в първи клас ученици. Към 2 септември няма отказ за отпускане на помощ. До изтичане на срока за подаване на молбите - 30 септември включително, това може да се случи при висок семеен доход или непредставено уверение, че детето е записано за първи път в първи клас. Помощта подлежи на възстановяване, ако детето не постъпи в училище.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания