Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Центърът за обществена подкрепа бе официално открит

Центърът за обществена подкрепа бе официално открит
Добавена на: 2011-09-01 11:32:29

Центърът за обществена подкрепа бе официално открит
Центърът за обществена подкрепа бе официално открит
Центърът за обществена подкрепа бе официално открит
Центърът за обществена подкрепа бе официално открит
Центърът за обществена подкрепа бе официално открит
Центърът за обществена подкрепа бе официално открит

На 26 август 2011 г. дворът на УК „Алеко Константинов” бе пълен с деца, огласен от детска глъч и смях. От импровизираната сцена вокална формация „Радостина” очарова всички присъстващи с танците си. Поводът за този своеобразен детски празник бе откриването на Центърът за обществена подкрепа в град Свищов.

На 26 август 2011 г. дворът на УК „Алеко Константинов” бе пълен с деца, огласен от детска глъч и смях. От импровизираната сцена вокална формация „Радостина” очарова всички присъстващи с танците си.
Поводът за този своеобразен детски празник бе откриването на Центърът за обществена подкрепа в град Свищов, изграден по проект BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в община Свищов”, с който Община Свищов кандидатства и спечели финансиране от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Партньор по проекта е фондация «ЕКИП», гр. София.
Официални гости на тържеството бяха Станислав Благов – кмет на Община Свищов, Мария Атанасова – Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Велико Търново, Мария Василева – Главен експерт Дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция” към Агенцията за социално подпомагане, Емил Михайлов – председател на Комисията по образование към Общински съвет- Свищов, Върбинка Конова – секретар на Община Свищов, Биляна Житарова – представител на фондация «ЕКИП» - партньор по проекта, директори на училища и детски градини, представители на социални институции и учреждения в общината.
Проектът за изграждане на Център за обществена подкрепа е на стойност 155 620,44 лева. Средствата са изцяло осигурени от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Реализирането на проектните дейности се ръководи от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Проектът стартира през месец януари 2011 г. с формиране на екип за организация и управление, както и организиране на подготовката за СМР на помещенията в УК „Алеко Константинов”.
През изминалите месеци бе извършен ремонт на помещенията, доставено и монтирано оборудване и обзавеждане, назначен бе компетентен и мобилизиран екип от директор, психолози, педагози, социални работници, който да предоставя качествена и адекватна психологическа и социална помощ на нуждаещите се. Екипът на центъра премина през няколко обучения за работа в екип и мултудисциплинарен екип, както и обучение относно прилагане на законодателната рамка – работа в мрежа.
На практика Центърът за обществена подкрепа започна да работи от 1 юли. Към момента са обхванати около 50 деца.
Основно Центърът предлага услуги, свързани с реинтеграция и работа с деца от специализирани институции за деца – обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; деинституционализация и реинтеграция; подготовка, организиране и провеждане на ресурсна подкрепа на деца; приемна грижа и осиновяване; превенция на отклоняващото се поведение;  превенция на отпадане от училище; превенция на насилието. Част от дейностите по проекта са издаване на ръководство „Социална работа с деца и семейства и предоставяне на услуги в общността”, с което се цели популяризиране на добрите практики и опита в предоставяне на социални услуги в общността и по-конкретно ЦОП.
Тази социална услуга, която се предлага за първи път на територията на общината, бе приета много добре от местната общност и към нея се проявява голям интерес.
След приключването на проекта амбицията на ръководството на общинската администрация е Центърът за обществена подкрепа да продължи да функционира като делегирана държавна дейност.
 
Ася Михайлова
Ръководител Проект
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания