Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината отчита добра събираемост на данъците

Общината отчита добра събираемост на данъците
Добавена на: 2011-08-26 15:12:36

Община Свищов добре е планирала и ритмично осъществява събирането на местните данъци и такси

Община Свищов добре е планирала и ритмично осъществява събирането на местните данъци и такси, съобщи кметът Станислав Благов. За първото полугодие е достигната обща събираемост от 133 процента. При план за събиране на данъци и такса “Битови отпадъци за полугодието в размер на 1 500 500 лева са събрани 2 003 956 лв. срещу 1 738 006 лева за първото полугодие на предходната 2010-та година. Най-голям дял – 1 034 918 лева при план от 686 хил. лв., има таксата за битови отпадъци, където изпълнението за полугодието е повече от 150 %. Близо 130 % е изпълнението на данъка върху недвижимите имоти, като събраната сума към 30 юни т.г. възлиза на 398 907 лева. 115 % е изпълнението и при данъка върху превозните средства и патентния данък. Общинската администрация изказва благодарност към хората, които и в това кризисно време съвестно изплащат задълженията си към местната хазна, каза още кметът Благов. Като пример той посочи 98-процентното изпълнение на Данък придобиване на имущество за полугодието, като заяви: “Въпреки по-малкото и по-трудно реализиране на сделките вследствие на стагнация в този сектор, сделки се осъществяват и набраните средства от тези данъци са достатъчно мерило и пример за отговорно гражданско поведение”. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания