Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира нов прием по 109 магистърски програми

Стартира нов прием по 109 магистърски програми
Добавена на: 2011-08-19 11:07:27

Прием по 109 магистърски програми за икономисти и неикономисти през учебната 2011/2012г. стартира Центърът за магистърско обучение (ЦМО) при Стопанска академия съгласно утвърден от Ректора регистър по специалности и форми.

Прием по 109 магистърски програми за икономисти и неикономисти през учебната 2011/2012г. стартира Центърът за магистърско обучение (ЦМО) при Стопанска академия съгласно утвърден от Ректора регистър по специалности и форми. Обучението е в редовна и в дистанционна форми и се извършва в съответствие с получената от свищовската академия сертификация от Lloyd’s Register Quality Assurance за съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството ISO 9001. Придобиването на висша образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” е за специалисти в областта на професионалните направления 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” в съответствие със законите в РБългария.
Три семестъра е продължителността на обучение, финансирано от държавата в редовна форма. Същата е продължителността и за завършилите степен „бакалавър”, които ще се обучават по магистърски програми в редовна или дистанционна форми срещу заплащане. Дистанционното обучение за завършилите колеж (ОКС „професионален бакалавър) е 5 семестъра, а за неикономистите (за ІІ-ро висше образование) – 6 семестъра.
Приемът на документи стартира на 15-ти август, като за различните форми на обучение срокът е различен. Най-кратък е периодът, в който могат да кандидатстват неикономистите – само от 15-ти до 31-ви този месец. Желаещите да се обучават в редовна форма платено или по държавна поръчка могат да подават документи от 15-ти август до 16-ти септември 2011 г. Икономистите със степени „бакалавър” или „професионален бакалавър” могат да кандидатстват за дистанционно магистърско обучение в периода 15.08 – 30.09.2011 г.
Обучението по магистърски програми в Стопанска академия се осъществява чрез модерна технология на уеб-базирана електронна система, като се предоставя и възможност за онлайн защита на дипломна работа. Обучаващите се по магистърските програми могат да получат и  различна от вече придобитата си специалност в ОКЦ „бакалавър”. Неприсъствена форма на дистанционното обучение налага максимум два пъти присъствие в семестъра.
Обучението в редовна и дистанционна форми се провежда в основния академичен кампус в гр. Свищов и се осигурява от офис „Администрация и технология на обучението” на ЦМО при СА „Д. А. Ценов”. Подробна информация за магистърските програми, формите на обучение и процедура за кандидатстване са публикувани на сайта на свищовската академия www.uni-svishtov.bg, а телефоните за връзка с Център за магистърско обучение са: (0631) 66245; 66281; 66214; 66403.
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания