Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ: ПРЕДСТОИ ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ: ПРЕДСТОИ ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ
Добавена на: 2011-08-18 09:23:50

На 22.08.2011 г. и на 23.08.2011 г. от 6,00 до 10,00 часа ще проведе третиране с авиационна техника на тополи, върба, акация, аморфа и др. със следните препарати: „Микрозин” – 6 мл/дка. Във връзка с предпазване на пчелите от натравяне, собствениците на пчелини да вземат необходимите мерки.

В изпълнение на Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Свищов съобщава, че на 22.08.2011 г. и на 23.08.2011 г. от 6,00 до 10,00 часа ще проведе третиране с авиационна техника на тополи, върба, акация, аморфа и др. със следните препарати: „Микрозин” – 6 мл/дка.
 Карантинен срок 24 часа. В случай на нужда антидот /противоотрова/  по лекарско предписание.
 Третирането се извършва срещу вредител – комари.
 Подлежащите на третиране са терени в местностите и на площ както следва:
- Територия – остров Вардим – 5510,0 дка:, отстоящи от населено място на 0,35 км.
- Територия – остров Малък Вардим – 328,0 дка, отстоящи от населено място на 207 км.
- Територия – брегова ивица на остров Малък Вардим до гр. Свищов – 1074,0 дка, отстоящи от населено място на 0,3 км.
- Територия – залесени територии в местност „Блатото” – 894,0 дка, отстоящи от населено място на 0,3 км.
- Територия – залесени територии южно от гр. Свищов – 250,0 дка, отстоящи от населено място на 0,3 км.
Препаратът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на следните работни площадки, намиращи се както следва:
1. На 22.08.2011 г. на работна площадка, намираща се на около 500 м. източно с. Вардим до горски разсадник на ДГС Свищов.
2. На 23.08.2011 г. на работна площадка, намираща се в летището – местност „Блатото”.
 
Във връзка с предпазване на пчелите от натравяне, собствениците на пчелини да вземат необходимите мерки.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания