Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината приключи полугодието без просрочени задължения

Общината приключи полугодието без просрочени задължения
Добавена на: 2011-08-08 10:58:25

Годишната инвестиционна програма за полугодието е на обща стойност 5 604 614 лв.

Отчетът за касовото изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2011 г. възлиза на 20 438727 лв. Изпълнението на приходната част е в размер на 13 753795. По разходната част при план 20 438727 лв. са изразходени 7 823391 лв.
Община Свищов няма просрочени задължения. Годишната инвестиционна програма за полугодието е на обща стойност 5 604614 лв. Спазвайки принципите на финансовата политика Общината не е допуснала структурите на бюджетна издръжка да изпадат във финансови затруднения или да генерират просрочени задължения. Всички бюджетни структури функционират нормално, своевременно се извършва разплащането с доставчици, запазва се обхвата и качеството на предоставяните публични услуги.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания