Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приемат молби-декларации за отопление

Приемат молби-декларации за отопление
Добавена на: 2011-08-08 10:34:21

От 1 август започна приемането на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2011-2012 г.

От 1 август започна приемането на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2011-2012 г. Тя се отпуска на хора с ниски доходи, с увреждания и други групи, които отговарят на непроменените от миналата година условията. Отоплителният сезон продължава от 1 ноември до 31 март 2012 г. Целевата помощ е по избор - за твърдо гориво или електроенергия. Размерът й е 57.92 лв. на месец. Необходимите документи за кандидатстване са: молба-декларация по образец, лична карта, документи за доходи от трудови или приравнени на тях правоотношения, дейност в областта на селското и горското стопанство. За кандидатстващите лица с група инвалидност е нужно и решение на съответната ТЕЛК комисия. За други категории, кандидатстващи за помощи за отопление могат да се изискват и решение за развод, нотариален акт за жилище за справка и др. Кампанията по прием на молби ще продължи до 31 октомври т.г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания