Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

„Свилоцел” надхвърли с над милион очакваната печалба за полугодието

„Свилоцел” надхвърли с над милион  очакваната печалба за полугодието
Добавена на: 2011-08-08 09:12:49

Реализирайки стремежа си за равномерно натоварване на производствените мощности, „Свилоцел” ЕАД отбеляза по-висока от очакваната печалба през първото полугодие на 2011 година и постигна най-ниските променливи разходи за производство на един тон целулоза от реконструкцията в края на 2007 г.

Реализирайки стремежа си за равномерно натоварване на производствените мощности, „Свилоцел” ЕАД отбеляза по-висока от очакваната печалба през първото полугодие на 2011 година и постигна най-ниските променливи разходи за производство на един тон целулоза от реконструкцията в края на 2007 г. Вследствие ритмичната работа на завода, реализираната печалба е в размер на 6 322 010 лв., което е с 1 239 867 лв. повече от прогнозите в началото на тази година. Обемът на произведената продукция за периода е 61 426 тона сулфатна избелена целулоза и 188 тона КМЦ, а реализираната на пазара целулоза е 64 815 тона, като 62 507 тона са били за износ, а 2 307 тона за вътрешния пазар. Изпълнителният директор на „Свилоза” АД инж. Михаил Колчев заяви, че през първото полугодие не са възниквали затруднения с доставките на основни суровини, материали или консумативи, които да налагат ограничаване или спиране на производството. “Във всички направления се работи с алтернативни доставчици, което осигурява постигане на най-добра пазарна цена за продукта и е гаранция за навременност на доставките. Наблюдаваше се единствено тенденция на ограничаване обема на доставките на технологична дървесина още през второто тримесечие на 2011 г., но причина за това най-вероятно е големият износ от страната”, допълни още той. Според ръководството на „Свилоцел”, вариант е и въвеждане на квоти за износ на дървесина за страните извън ЕС, в случай че Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) не може да гарантира суровина за българската индустрия. За поддържане на равномерно натоварване на производствените мощности „Свилоцел” ЕАД въведе бонусна система за стимулиране доставката на дървесина в завода още през юни 2011 г., въпреки че в други години тази мярка се прилага само през зимните месеци. Ако и това не даде резултат през юли и август, се очертава отново спиране на завода за дълъг период от време през есента (минимум 30 дни), което ще повлияе негативно, както на крайния финансов резултат, така и на утвърдените извоювани позиции от „Свилоцел” ЕАД на пазарите на целулоза в Европа.

Галя ФИРОВА, в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания