Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2011-07-29 13:24:49

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 29 юли 2011 година ще стартират строително-ремонтните дейности по проект „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
На 29 юли 2011 година ще стартират строително-ремонтните дейности по проект „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие.
Общата цел на проектното предложение за „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов” е насочена към „трайно подобряване качеството на физическата и жизнената среда, чрез прилагане на интегриран подход за съхраняване на историческия облик в съответствие със съвременните изисквания за градско обитаване, осъществяване на социални контакти и интегриране на хората в неравностойно положение”.
Конкретните дейности, които ще се изпълнят по подобектите, включват:
1. Детска площадка до Площад „Алеко”:
- изграждане на нова детска площадка, отговаряща на изискванията на Наредба №1 за условията и реда  за устройството и безопасността на площадките за игра;
- монтиране на пейки; монтиране  на нови осветителни тела; затревяване на нова зелена площ; засаждане на дървета, цветя и храсти.
2. „Градинката с часовника” (Градинката на дарителите): полагане на нова тротоарна настилка; подновяване на част от зелената площ; засаждане на дървета, цветя и храсти; монтиране на нови осветителни тела.
3. Градска градина до площад ”Алеко”:  полагане на  нова настилка и ремонт на съществуващата; - подновяване на част от зелената площ; засаждане на дървета, цветя и храсти; монтиране на нови осветителни тела.
4. Градинката с паметника на Цветан Радославов на площад „Преображение”:
- изграждане на нова детска площадка, отговаряща на изискванията на Наредба №1 за условията и реда  за устройството и безопасността на площадките за игра;
- подобряване  на съществуващата каменна настилка; монтиране на настилка от бетонни плочи; подновяване на част от зелената площ; засаждане на дървета, цветя и храсти; монтиране на нови осветителни тела.
5. Реконструкция на зелената площ източно от площад „Велешана”: монтаж на настилки от гранитни и бетонови павета, осветителни тела и кошчета; засаждане на дървета, цветя и храсти; монтиране на пейки; монтиране на нови ниски и високи осветителни тела.
 
6. Реконструкция на площад „Велешана”:
- изграждане на нова детска площадка, отговаряща на изискванията на Наредба №1 за условията и реда  за устройството и безопасността на площадките за игра;
- монтаж на каменна настилка; монтаж на настилка от бетонни плочи; подновяване на зелената площ; засаждане на дървета, цветя и храсти; монтиране на пейки; монтиране на ниски и високи осветителни тела.
7. Реконструкция на тротоарните площи на прилежащите улици около двора на Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев”: монтаж на настилка от гранитни и бетонни павета по тротоарите и на част от улицата пред главния вход на гимназията; засаждане на дървета, цветя и храсти; монтиране на нови осветителни тела.
Одобреният бюджет на проекта е 3 501 188,34 лева, като размерът на одобрената безвъзмездна помощ е 3 325 988,34 лева, в т.ч. от Европейския фонд за регионално развитие се осигуряват 2 976 010,09 лева, национално съфинансиране е в размер на 349 978,25 лева, а собственият принос на Общината - 175 200,00 лева или 5 % от бюджета на проекта.
След провеждането на обществените поръчки за изпълнение на дейностите по проекта общият бюджет е в размер на 2 324 249,10 лева, в това число за изпълнение на строително-монтажните работи и доставките по проекта 1 707 068,42 лв. без ДДС, като:
-  Изпълнителят на строително-монтажните работи и доставките е Обединение „Строители Свищов“;
-  Строителният надзор при изпълнението на строително-монтажните работи и доставките ще се изпълнява от „Инвестстрой“ ЕООД Ловеч;
-  Авторският надзор при изпълнението на строително-монтажните работи и доставките ще се изпълнява от „Е ДОМ“ ООД София.
Проектът е част от обширна програма за  подобряване качеството на градската среда в най-оживените пространства на центъра на град Свищов, каквито са главният градски площад, градската градина, други зелени площи, предназначени за отдих и спорт, пешеходни зони и пространства около значими обществени обекти.
Продължителността на проекта е в рамките на 24 месеца. Предвижда се строително-монтажните дейности по посочените обекти да приключат до края на настоящата година.
 
 
За повече информация:
инж. Мария Дочева, Ръководител проект
Тел.: (0631) 6 8 117; 60 657

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания