Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината подготвя нов проект за обновяване на болницата

Общината подготвя нов проект за обновяване на болницата
Добавена на: 2011-07-29 13:04:55

Проектът на Община Свищов „Реконструкция, обновяване и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов” бе разгледан и одобрен от Министерство на здравеопазването.

Общината подготвя нов проект за обновяване на болницата
 
Проектът на Община Свищов „Реконструкция, обновяване и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов” бе разгледан и одобрен от Министерство на здравеопазването. Той предвижда доставка на мобилен рентгенов апарат, видеоендоскопска система, стационарен дигитален многофункционален ултразвуков апарат, селективен биохимичен анализатор, хематологичен анализатор, имунологичен анализатор и изследване на туморни маркери и хормони, кръвно-газов анализатор, лабораторна сушилня и центрофуга, термостат, микроскоп, машина за проявяване на рентгенови филми, включително и мамографски, анестезиологичен апарат в комплект с анестезиологичен шкаф-маса, дефибрилатор, спирометър, парово-вакуумен стерилизатор, плазмен стерилизатор, апарати за хемодиализа, водоочистваща система, 12-канален ЕКГ и др.
Освен доставката на оборудване, проектът включва и реконструкция и обновяване на помещенията, в които ще бъде поставена апаратура.
Общата стойност на проекта по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудвана на общински лечебни заведения и градските агломерации“ за МБАЛ - Свищов възлиза на над 3 500 000 лв.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания