Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

40 възпитателни дела проведе местната комисия за противообществени прояви

Към 20 юли Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Свищов е провела 40 възпитателни дела срещу 37 извършители, съобщи секретарят на комисията Вера Блажева. 30 от провинилите се са момчета, а 7 момичета.

Към 20 юли Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Свищов е провела 40 възпитателни дела срещу 37 извършители, съобщи секретарят на комисията Вера Блажева. 30 от провинилите се са момчета, а 7 момичета. Данните сочат увеличаване на негативните прояви от малолетни деца, които за отчетния период са 16 при 21 непълнолетни извършители. Най-чести са кражбите в селата, поради нисък социален статус, безработица и безотговорно родителско поведение. Отчетът на комисията сочи, че само две от последните 14 възпитателни дела, са за малолетни и непълнолетни лица от града. Най-тежката противообществена проява до момента е свързана с разпространение и употреба на наркотични вещества. Най-често налаганата възпитателна мярка е предупреждение. Следващите са налагане на обществен възпитател, надзор на родител, предупреждение за настаняване във ВУИ със 6-месечен изпитателен срок. През първото полугодие на т.г. на комисията се е наложило да постанови и най-тежката възпитателна мярка – настаняване в социално педагогически интернат на 15-годишно дете от общината, каза още Вера Блажева. Тя информира, че работата на Консултативния съвет продължава и през летните месеци всеки вторник и петък от 11.30 до 12.30 часа. Негови членове приемат нуждаещите се от консултация, помощ или подаване на сигнал в стая № 8 на първия етаж в бившата сграда на Битовия комбинат, на площад “Свобода”.
Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания