Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Посещение в Комплекс за социални услуги град София

Посещение в Комплекс за социални услуги град София
Добавена на: 2011-07-21 08:53:30

Посещение в Комплекс за социални услуги град София
Посещение в Комплекс за социални услуги град София
Посещение в Комплекс за социални услуги град София

На 14 и 15 юли 2011 год. специалистите от новооткрития Център за обществена подкрепа и част от специалистите от ДЦДУ-Свищов осъществиха посещение в КСУ в гр. София на Фондация „ЕКИП”.

На 14 и 15 юли 2011 год. специалистите от новооткрития Център за обществена подкрепа и част от специалистите от ДЦДУ-Свищов осъществиха посещение в КСУ в гр. София на Фондация „ЕКИП”.
Посещението е свързано с реализирането на проект „Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в община Свищов”, договор № BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001.
Фондация „ЕКИП” е партньор на Община Свищов при реализирането на проектните дейности и като дългогодишен доставчик на социални услуги сподели със специалистите от гр. Свищов своя опит. Дискутираните теми бяха свързани с прилагането на нормативната база и практически съвети за нейното добро изпълнение, водене на документация, път на клиентите и теми касаещи ефективната работа и предоставянето на качествени социални услуги.
Срещата беше ползотворна и приятна за всички участници, поредна крачка в доброто партньорство и подкрепа. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания