Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Цен

На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Цен
Добавена на: 2011-07-15 16:37:08

На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Цен
На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Цен
На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Цен

На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Център за обществена подкрепа Свищов и Дневен център за деца с увреждания Свищов.

На 7 и 8 юли 2011 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе обучение на новоназначения персонал на Център за обществена подкрепа Свищов и Дневен център за деца с увреждания Свищов. Процесът на обучение и развитие на персонала, работещ  в ЦОП цели повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво и за екипа като цяло, както и развиване на капацитет в областта на техническите и организационни умения. Освен това обучението и разработването на план за развитие на персонала и техническото подпомагане са насочени към усъвършенстване и разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите, работещи в ЦОП. Това е първото от шестте двудневни обучения, предвидени в рамките на 3 месеца.
В обучението бяха обхванати общо 20 души, в това число: 6 човека от персонала на ЦОП, 2-ма представители от местно НПО, 6 представивители от ДЦДУ и 6 представители на други социални и институции на територията на общината – отдел Закрила на детето, Дирекция Социално подпомагане, Общинска служба социални дейности и др.
Темата на обучението беше  „Законодателна рамка. Работа в мрежа”. Обучаващия екип – представители на Фондация „ЕКИП”  - партньор по проекта, въведоха участниците в понятието Център за обществена подкрепа, запознаха ги с основната нормативна база,   раязсниха основтите права и потребности на детето, „разгледаха” „Световно кафене”.
През втория ден бе разгледана работата с нагласи в общността, основвните фази на управлението по случая, водене на документация по случай. Участниците в обучението разграничиха видовете клиенти – доброволни, насочени с направление, работа в малка група. Обучението бе насочено и към работа в мрежа от партниращи институ;ии и популяризиране на дейността на ЦОП в общността. Обучението приключи с ролева игра и изработване на колаж, който ще украси Център за обществена подкрепа Свищов.
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания