Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започва ремонт на централната част на Свищов

Започва ремонт на централната част на Свищов
Добавена на: 2011-07-15 15:48:54

В централната част на град Свищов стартират дейностите по проект „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”.

         В централната част на град Свищов стартират дейностите по проект „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов”. Проектът на стойност 3,5 млн. лв. е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. В общата стойност, делът на Община Свищов е в размер на 5%, което в стойностно изражение е 175 200 лв. На състояла се в сряда, 13 юли пресконференция, бе отбелязано навлизането на проекта в етап изпълнение на заложените строително – монтажни работи. На медийното събитие, кмета на Община Свищов взе отношение по въпроса за възможностите, предоставяни от европейските структурни фондове за развитие на капиталовите програми на общини, неразполагащи с възможности за финансиране на собствени такива. Възможността да се представят проекти за финансиране, Станислав Благов определи като възможност, но и предизвикателство. Със сравнително големия брой спечелени проекти в среда на силна конкуренция, експертите от общинската администрация заслужиха висока оценка за работата си и дадоха възможност да се проведе обновяване и модернизиране на градската среда, немислими дори в некризисни условия. Освен настоящият проект, до месеци стартира още един, по програма „Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.”, като дейностите по двата проекта са за близо 10 млн. лв. Лукс немислим за огромната част от средните и малки български общини.
         Проектът, стартиращ в близките дни включва интервенции, целящи повишаване привлекателността на градската среда, което ще се постигне чрез благоустрояване, естетизация, реконструкция и рехабилитация на системата от озеленени пространства, площади, пешеходни алеи и тротоари в централната градска част на Свищов, също както и въвеждане на енергоспестяващо улично и градинско осветление. Предвидени са създаване на условия за по-лесно придвижване на хората с увреждания. В обхвата на строителните интервенции влизат: „скърцащите бараки” до площад „Алеко”, на мястото на които ще бъде построена детска площадка, градинката с часовниковата кула, градинката срещу РУП Свищов, озеленената площ източно от площад „Велешана”, където се намира паметника на 33 Свищовски полк, тротоарите около Търговската гимназия. Екипа е ръководен от зам. кмета на Община Свищов инж. Мария Дочева и включва още петима експерти, разполагащи с нужния опит при изпълнението на подобни проекти.  В очакване на обновеният вид на централната част на град Свищов, жителите на града ще трябва да изтърпят дискомфорта на строителните работи, за което екипа на проекта и кмета на общината поднесоха своите извинения. По график, дейностите по проекта приключват през юли 2012 г.
 
Димитър Спасов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания