Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обучаваха екипа на новия социален център

В края на миналата седмица в Зала 1 на Общината се проведе двудневно обучение на новоназначения персонал на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП ).

В края на миналата седмица в Зала 1 на Общината се проведе двудневно обучение на новоназначения персонал на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП ) и Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ ) в нашия град. Това бе първото от шест двудневни обучения в рамките на 3 месеца във връзка с реализиране на проект „Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в община Свищов”. В него бяха обхванати 20 души, сред които по шест от персонала на ЦОП и ДЦДУ, представители на местно НПО, отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане”, общинска служба “Социални дейности” и др. Обучението бе на тема „Законодателна рамка. Работа в мрежа”, проведено от Елисавета Вълова и Валентина Петева от столичната фондация „Екип” - партньор по проекта към Агенцията за социално подпомагане. Неговата цел бе запознаване с основната нормативна база, повишаване уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво и за екипа като цяло, разработване на план за развитие на персонала и техническо подпомагане, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите, работещи с деца в риск. Разгледана бе още работата с нагласи в общността, основните фази на управление и водене на документация по случаите, разграничаване на видовете клиенти, работа в малка група и в мрежа от партниращи институции и популяризиране на дейността на ЦОП в общността. Обучението приключи с ролева игра и изработване на колаж, който да украси Центърът за обществена подкрепа в Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания