Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Изплатиха 214 937 лева социални помощи за месец май

Изплатиха 214 937 лева социални помощи за месец май
Добавена на: 2011-06-24 13:43:20

214 937 лева е общата сума, която се изплаща на 4 236 правоимащи лица и семейства в общината като социални помощи за месец май 2011-та, съобщи Милена Илиева, директор на местната дирекция „Социално подпомагане”.

Месечните помощи по чл. 9 за 111 случая са в размер на 9 071 лева. За плащане на два месечни наема на заели общинско жилище са предвидени 69 лева. Общата сума по закона за изплащане на семейни помощи за деца през май възлиза на 168 851, в т.ч. 5 350 лева за 19 еднократни помощи за раждане на дете. На 7 бременни се изплащат 1050 лева, а 7 687 лева пък се плащат като месечна помощ за отглеждане на 77 деца до едногодишна възраст. Месечните помощи, т.нар. детски надбавки, са 139 808 лева за 2 787 случая. 11 928 лв. са пък месечните добавки за 70 деца с трайни увреждания. Еднократна помощ от 2 880 лева е отпусната и за една майка-студентка. На три многодетни майки се изплащат общо 148 лева за безплатно пътуване. 1573 лица, в т.ч. 61 деца, получават 32 791 лева помощи по правилника за закона за интеграция на хора с увреждания. Пет са военноинвалидите, за които има отпуснати 65 лева за заплащане на телефонни разговори.
 
28 семейства от общината са лишени от семейни надбавки поради натрупани от общо 32-те деца пет и повече неизвинени отсъствия от училище. На 2 семейства с 3 деца пък е намалено социалното подпомагане, също поради повече от 5 неизвинени училищни отсъствия.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания