Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нови цени на ВиК услугите

Нови цени на ВиК услугите
Добавена на: 2011-06-21 13:13:13

Нови цени на ВиК услугите

СЪОБЩЕНИЕ на "ВиК - Свищов" ЕАД - гр. Свищов

Във връзка с чл.26, ал. 3 от Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги (ДВ бр.32/2006г.) и на основание Решение на ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ № Ц-017/25.05.2011г., "ВиК-Свищов" ЕАД - гр. Свищов уведомява своите абонати, че считано от 01.06.2011г. променя действащите към момента цени на ВиК услугите по утвърдените от комисията, както следва:

1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите - 
1,27 лв./м3;

2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 
0,07 лв./м3. 

Цените са без включен ДДС.

От ръководството

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания