Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стопанската академия с 3-ма нови заместник-ректори

Стопанската академия с 3-ма нови заместник-ректори
Добавена на: 2011-06-21 13:09:29

На първото си заседание за мандата 2011-2015 год. Академичният съвет на СА "Д. А. Ценов" избра по предложение на ректора доц. д-р Величко Адамов новите заместник-ректори и утвърди организационната структура на висшето училище.

На първото си заседание за мандата 2011-2015 год. Академичният съвет на СА "Д. А. Ценов" избра по предложение на ректора доц. д-р Величко Адамов новите заместник-ректори и утвърди организационната структура на висшето училище. 
След проведения таен вот 32-членния съвет одобри с пълно мнозинство проф. д-р Любен Кирев за зам.-ректор на ресор "Бакалавърско и магистърско обучение", доц. д-р Теодора Димитрова за зам.-ректор на ресор "Студентска, информационна и социална политика" и доц. д-р Иван Върбанов за зам.-ректор на ресор "Научни изследвания и развитие на академичния състав".
Проф. д-р Любен Кирев е преподавател към катера "Обща теория на иконо-миката". Като зам.-ректор ще отговаря за работата на факултетите, центърът за магистърско обучение, центърът за следдипломно и факулта¬тивно обучение, центърът за професионално обучение, офис "Технология на обу¬чението", образовател-ния и кариерен център, както и центърът за кандидат-студентски прием.
Доц. д-р Теодора Димитрова е преподавател към катедра "Финанси и кредит". В обхвата от административни отговорности на зам.-ректора се включват офис "Студент-ска политика", академичния компютърен център, акаде-мичната библиотека "Акад. Никола Михов", студентския дом на културата, вестник "Алма Матер", академичния архив и музей, работата със синдикалните структури към КНСБ и КТ "Подкрепа".
Доц. д-р Иван Върбанов е преподавал към катедра "История, философия, социология". В обхвата от отговорности на зам.-ректора са работата на Института за научни изследвания, центро-вете по научни проекти, офис "Докторантура и научно израстване", редакционните съвети и научната перио-дика, академичното издател-ство "Ценов", центърът за практико-приложни изслед-вания и центърът за инфор-мационни услуги.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания