Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Годишно събрание на ветераните от войните

Годишно събрание на ветераните от войните
Добавена на: 2011-06-21 12:49:14

Годишно събрание на ветераните от войните
Годишно събрание на ветераните от войните
Годишно събрание на ветераните от войните
Годишно събрание на ветераните от войните

Годишно събрание проведе общинската организация на ветераните от войните , която наброява 59 души. 32 от тях са от Свищов, по четирима живеят в Козловец, Морава и Б. Сливово, по трима в Царевец, О Могила и Драгомирово, по двама в Алеково и Хаджидимитрово и по един в Александрово и Деляновци.

Годишно събрание проведе общинската организация на ветераните от войните , която наброява 59 души. 32 от тях са от Свищов, по четирима живеят в Козловец, Морава и Б. Сливово, по трима в Царевец, О Могила и Драгомирово, по двама в Алеково и Хаджидимитрово и по един в Александрово и Деляновци.
В началото на събранието ветераните бяха приветствани от заместник-кмета на Община Свищов Емил Диитров.
Председателят Кирил Дамянов направи отчет за дейността на съюза, а заместник- председателят Валерий Ярнков запозна присъстващите с финансовото състояние на съюза. 
Въпросите, които поставиха ветераните, бяха свързани с лекарствената политика на държавата и по-конкретно с безплатните им лекарства по списък, които не винаги се изписват от личните им лекари. Затова те помолиха общинското ръководство, в лицето на заместник-кмета Емил Димитров, да се обърне внимание на лекарите да спазват този списък, за да може действително лекарствените услуги на ветераните да бъдат безплатни. 
На събранието стана ясно още, че ще бъде изработена анкетна карта за ветераните с цел Областният съвет на ветераните да се запознае със здравословното им състояние и да им се оказва помощ.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания