Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

МФ "Алеко Константинов" проведе общо събрание

МФ \\\"Алеко Константинов\\\" проведе общо събрание
Добавена на: 2011-06-21 12:46:53

МФ \\\"Алеко Константинов\\\" проведе общо събрание
МФ \\\"Алеко Константинов\\\" проведе общо събрание
МФ \\\"Алеко Константинов\\\" проведе общо събрание

На 7 юни 2011 г. Международна фондация "Алеко Константинов" – град Свищов проведе общо отчетно-изборно събрание в Зала 1 на Община Свищов.
Според устава на Фондацията, неин председател е кметът на Общината, като Управителният съвет се избира на всеки 3 години. Изпълнителен директор на фондацията е Таня Ликова.
Пред Общото събрание отчет за дейността на фондацията за периода ноември 2007 – март 2011 представи настоящият председател кметът Станислав Благов.

На 7 юни 2011 г. Международна фондация "Алеко Константинов" – град Свищов проведе общо отчетно-изборно събрание в Зала 1 на Община Свищов.
Според устава на Фондацията, неин председател е кметът на Общината, като Управителният съвет се избира на всеки 3 години. Изпълнителен директор на фондацията е Таня Ликова.
Пред Общото събрание отчет за дейността на фондацията за периода ноември 2007 – март 2011 представи настоящият председател кметът Станислав Благов. От информацията в отчета стана ясно, че фондацията продължава да е една от най-активните обществени организации, които допринасят за опазване на културно-историческото наследство и развитие на културата на общината с организирането на редица конкурси, творчески срещи и със своята издателска дейност.
След председателя финансов отчет за дейността на фондацията представи нейният главен счетоводител Гинка Миткова, след което двата отчета бяха приети без забележки от Общото събрание. 
В последвалата дискусия членовете на МФ "Алеко Константинов" изразиха мнение, че в бъдеще фондацията трябва да продължи своето развитие, залагайки на традиционните си дейности, но и да бъдат търсени възможности за привличане на допълнителни средства чрез кандидатстване с проекти пред национални, европейски и международни фондове и програми.
Общото събрание гласува настоящият 11-членен Управителен съвет да остане същия и през следващите 3 години.
В МФ "Алеко Константинов" членуват близо 60 изявени личности в различни направления от обществения живот. Фондацията бе създадена на 14 януари 1992 г. като независима обществена организация с идеална цел, която да осъществява дейности по открояване на културната идентичност на град Свищов, опазване и обогатяване на историческото му наследство, развитие на културния диалог с други духовни средища на Европа, откриване на нови форми за културно общуване, издателска и информационна дейност.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания