Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество

Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Добавена на: 2011-06-21 11:46:43

Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество
Свищов и Лудза подписаха договор за сътрудничество

От 30 май до 4 юни 2011 г. 16-членна делегация от Свищов, водена от кмета на Общината Станислав Благов, бе на посещение в град Лудза, Латвия.
Пътуването се реализира по проект "Обществено сътрудничество между регионите Лудза и Свищов за интегриране на деца със специални образователни потребности към общообразователния процес", финансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски, Регионални партньорства".

От 30 май до 4 юни 2011 г. 16-членна делегация от Свищов, водена от кмета на Общината Станислав Благов, бе на посещение в град Лудза, Латвия. 
Пътуването се реализира по проект "Обществено сътрудничество между регионите Лудза и Свищов за интегриране на деца със специални образователни потребности към общообразователния процес", финансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски, Регионални партньорства". 
В рамките на програмата, делегацията участва във втората част на конференцията "Аз чувам, аз виждам, аз правя" с четири презентации, представящи резултатите от прилаганите методи за работа с деца със специални образователни потребности и избора на обща стратегия за работа, обединяваща усилията на различните институции, партньори по проекта. 
Групата от Свищов посети детски градини, училища, Младежкия център, исторически и културни забележителности. 
Кметовете на двете общини Станислав Благов и Алина Генделе подписаха договор за сътрудничество в областите: образование, култура, социални дейности. 
По време на своето гостуване, българската делегация организира за партньорите си от Латвия национална вечер, представяща традиционни български ястия, фолклорни костюми и танци. 

Милена Богданова
Началник-отдел "Образование и култура" в Община Свищов, 
Координатор на проекта

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания