Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Годишният отчет на болницата бе приет

Годишният отчет на болницата бе приет
Добавена на: 2011-06-21 11:08:27

Годишният отчет на болницата бе
приет след разгорещени дебати

Дневен ред от 17 точки включваше редовното заседание на Общинския съвет, което се проведе миналия четвъртък.

Годишният отчет на болницата бе
приет след разгорещени дебати

Дневен ред от 17 точки включваше редовното заседание на Общинския съвет, което се проведе миналия четвъртък. Местният парламент прие годишните финансови отчети на търговските дружества, в които община Свищов има мажоритарно участие: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, "Обреди – Свищов" ЕООД, "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович" ЕООД, "Дунавско дело" ЕООД и "Медикотехническа лаборатория – Свищов" ЕООД.
Разгорещени дебати в залата предизвика отчетът на свищовската болница. Васил Илиев от АТАКА заостри вниманието на съветниците върху мнението на одитора на болницата по отчета за 2010 г. Според одитора, спазвайки установените стандарти и анализирайки финансовите и оперативни фактори, те не дават основание на дружеството да бъде дадена оценка като действащо предприятие. При това положение Васил Илиев изрази мнение, че болницата е изпаднала в несъстоятелност. Опирайки се на Търговския закон и на справките за собствения капитал, за приходите и разходите на дружеството, общинският съветник посочи какво произтича от това по-нататък. Последва реплика от доц. Емил Михайлов от ГЕРБ. Той бе категоричен, че не трябва постоянно да се хули болницата, защото това влияе негативно и върху привличането на пациенти. Според него е нужно да се търсят алтернативи за нейното стабилизиране. Да изрази своята позиция думата бе дадена и на управителя на свищовската болница Гавраил Гевезов. "Повече от половин година в общественото пространство на Свищов темата за болницата се върти. Много от вас са видели противоречието между Търговския закон и болницата като търговско дружество. Това показва, че не се разбира здравеопазването по същество. Не трябва така опростенчески да се приема Търговският закон към болницата. Това, че дружеството има задължения, не означава, че то ще бъде закрито. Не приемам мнението на Васил Илиев за несъстоятелност на болницата. Наистина, трябва да бъдат предприети мерки, които да направят прелом в здравеопазването. То не е търговия, а социална дейност", заяви той. Според общинския съветник от БСП инж. Симеон Симеонов, преди да се проведе извънредна сесия за болницата, на която подробно да се обсъдят проблемите, е необходимо да се привлече вниманието на свищовската общественост, да се потърси становището на колектива на болницата, да стане един обществен дебат за това какво трябва да се промени в нея. Инж. Симеонов се позова на данни от отчета и посочи, че няма нито един положителен показател за 2010 г. спрямо 2009 г. Преминалите болни през 2010 г. са били 4500 при 5354 за 2009 г., използваемост на леглата 153 – 167, среден престой 6.03 – 6.56, оборот на леглата 2542 - 2550, изписани болни 4380 – 5230, брой преминали по клинични пътеки 215 -255. "Тези цифри говорят повече от всичко друго, което ще кажем по отношение на болницата. Направихме и кадрова промяна, но положителни резултати няма", заключи инж. Симеонов.
Независимият съветник Петър Петров отново постави въпроса защо не бе обсъден предварителният договор за сътрудничество, предложен от болница "Токуда" . Това според общинския съветник би дало възможност за ползване услугите на специалисти от София и до увеличаване на пациентите, желаещи да се лекуват в свищовската болница. Така в нея ще бъдът наложени редът и дисциплината, създадени в "Токуда". "Явно искат да се работи както досега, а не да се съобразяват с интересите на гражданите", бе коментарът на Петър Петров. Думата бе дадена отново на засегнатата страна. "Не залагайте на този сравнителен подход в посочените показатели и не приемайте драматично тези цифри. Те не бива да се увеличават механично ежегодно. Заболяемостта е различна. Аз не виждам кой би се радвал, ако тя се увеличава всяка година. Напротив, стремежът на всички цивилизовани общества е повече болни да се лекуват от извънболничната помощ. Болестите не могат да се планират. Примерно пневмониите тази година бяха по-малко, но грипната епидемия в Свищов бе най-голяма. През 2009 г. хирургичните операции са били 681, а през 2010 г. - 326. Може ли да задължим болния да се оперира в нашата болница? Изборът е негов", обоснова се Гавраил Гевезов. Инж. Симеонов обаче му обърна внимание, че трябва да приеме критиките, отправени към него, защото и в отчета е отбелязано, че е загубено общественото доверие в ръководството на болницата.
По предложение на инж. Иван Хараламбиев дебатите по отчета на болницата бяха прекратени. С 22 гласа "за" и 2 "въздържал се" той бе приет. 

Йорданка АПОСТОЛОВА
В-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания