Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Намалява броят на безработните

През месец април в община Свищов се наблюдава намаляване броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те наброяват 1328 души, което представлява намаление на абсолютния брой в сравнение с предходния месец със 148 души. Равнището на безработица в края на месец април е 6,58% (при 9,29% на национално и 8,63% на областно ниво). В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните е по-малък с 271 души.В структурата по пол жените засилват доминиращата си позиция с относителен дял –53.39% срещу 46.61 за мъжете.
Безработните на възраст до 29 години намаляват с 25 души, до 30-49 години с 61 , а над 50 години с 62 души. Броят на лицата с работническа професия намалява с 61 души, на специалистите с 31 души, а тези без специалност и квалификация с 56 души. Висшистите са по-малко с 4 души. Със 104 намалява броят на лицата със средно образование – в края на месец април те наброяват 753. Безработните с основно образование са по-малко със 17 души, а с начално и без образование с 23 души. През месец април изходящият поток значително превишава входящия. Общата численост на входящия поток е 162 души. Изходящият поток наброява 310 души, от които 172 са постъпилите на работа лица. Общият брой на обявените през месеца работни места е 120, от които 117 несубсидирани.

В-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания