Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Безработни лица започват работа като озеленители

От 1 юни 2011 година 34 безработни лица започват работа към Община Свищов като озеленители в рамките на проект "Нов избор – развитие и реализация" по приоритетна ос 1, операция BG051РО001-1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" с цел тяхното последващо включване в заетост.
След като Община Свищов подаде заявка и бе одобрена за участие в проекта, 41 безработни лица получиха възможност да бъдат обучени по професията "Озеленител".
Обучението започна в началото на април и продължи приблизително 2 месеца. Освен теория, в него бяха включени и практически занятия, като за целта бяха използвани обществените градинки и паркове на територията на общината.
На 25 май в зала 1 на Общината кметът Станислав Благов връчи удостоверенията на успешно завършилите курса.
Той поздрави включените в програма за успешното им представяне и им пожела спорна работа като служители на Общината.
Хората бяха поздравени и от директора на Дирекция "Бюро по труда" в Свищов Таня Гуцева.
На базата на конкурентен подбор, от включените в програмата 41 лица, на работа към Общината ще бъдат назначени 34 души, като 18 ще работят в града, а останалите 16 в кметствата. Те ще бъдат назначени за срок от 9 месеца по трудов договор на минимална работна заплата с платени всички осигуровки и допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда.
Лицата придобили професионална квалификация за озеленители ще бъдат ангажирани с поддръжката на обществените градинки и паркове на територията на общината.
Това е второто участие на Община Свищов в проект "Нов избор – развитие и реализация". По този проект в Свищов и кметствата вече работят 19 души, придобили професионална квалификация за общ работник "Поддържане на сгради", които са ангажирани с ремонт и поддръжка на публичните сгради.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания