Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Юбилейна конференция в СА "Д. А. Ценов"

20 години от създаването си чества катедра "Търговски бизнес" към СА "Д. А. Ценов" в Свищов. Кръглата годишнина бе отбелязана с юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема "Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика". На тържественото откриване на конференцията присъстваха Областния управител доц. Пенчо Пенчев и кмета на община Свищов Станислав Благов. Заедно с тях на президиума бяха ръководителя на катедрата доц. д-р Марияна Божинова и нейния декан доц. д-р Венцислав Минков, както и зам. ректора на академията доц. д-р Георги Герганов.
Катедра "Търговски бизнес" заедно с факултет "Производствен и търговски бизнес" са открити с решение на академичното ръководство през есента на 1991 г. Катедрата бързо придобива висок авторитет и се утвърждава като новаторска. Този и принцип ръководи дейността й и до днес, в нея се създават нови и модерни бакалавърски специалности и магистърски програми. Възпитаниците й се реализират успешно в практиката и са търсени кадри на трудовия пазар.

Димитър Спасов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания