Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Представители на Община Свищов участваха

Представители на Община Свищов участваха в международна конференция на Европейската комисия

От 10 до 14 май 2011 година представители на Община Свищов участваха в международна конференция във френския град Бордо.
Форумът бе посветен на изпълнението на програма "Comenius Regio" и реализираните по тази програма патрньорски проекти през последните две години.
На конференцията, освен изпълнението на Програмата и проектите, бяха дискутирани също предизвикателствата пред образованието на 21-ви век, развитието на създадените регионални партньорства, създаването на устойчиви мрежи за обмен на добри практики и партньорства.
По покана на организаторите – Европейската комисия и Френската агенция за образование и развитие, от Община Свищов в конференцията участваха Милена Богданова, началник-отдел «Образование и култура» и Христина Борисова, ст. експерт «Проектиране и въвеждане в проекти».
Те представиха проекта «Обществено сътрудничество между Латвия и България за интергриране на децата със специални образователни потребности в общообразователния процес», който Община Свищов изпълнява в партньорство с Община Лудза, Латвия.
Проектът, който е с прoдължитеност 2 години, предстои да бъде финализиран през месец юли тази година. Сред постигнатите резултати ще бъде и подписването на договор за побратимяване между Свищов и Лудза.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания