Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С отчет и кратка историческа справка в Свищов

С отчет и кратка историческа справка в Свищов бе обявен края на проекта, по-който функционираше комплекс "Светиниколско училище".

За деветте месеца през които работеше, комплекса показа, че е необходим и атрактивен проект, заел празна ниша в културно-просветния живот на града. С дейността си, "Светиниколското училище" даде шанс на учениците и възпитаниците на детски заведения да се срещнат с един различен вид представяне на учебния процес и собственото си творчество. Съчетанието музей-училище и интерактивния начин на провеждане на мероприятията в комплекса провокира интерес сред директорите на училища и детски градини и влезе в календара на културните им събития. С акцент върху фолклорното и автентичното презентиране на събитията, в "Светиниколското училище" бяха проведени и мероприятия като научни беседи и открити часове, които запознаха децата с различни техни популярни съграждани, допринесли за славата на Свищов като просветителски център и за развитието на науката в България като цяло.
Училището, което тази година ще навърши 165 години, е построено и заработило по идея на известния учител и възрожденски просветител Христаки Павлович. В него са преподавали много знакови имена за родното образование, сред които и Тодор Хрулев, чието име носи улицата на която се намира сградата на училището. Преживял много превъплъщения, занемарения паметник на културата се възроди за нов живот, след като през 2007 г. Община Свищов отдели средства за ремонта му. Зад осъществяването на инициативата "Светиниколското училище, стои група родолюбиви свищовлии, като истинският мотор на проекта са д-р Динков, председател на НПО "Свищов – минало, настояще и бъдеще" заедно с младата и енергична Таня Иванова, която състави проектното предложение и впоследствие стана мениджър на комплекса. Проектът "Христаки Павлович и неговото Светиниколско училище" е подаден и защитен пред Фондация "Работилница за граждански инициативи". За двата изминали до сега етапа, фондацията осигури близо 14 хил. лв. за функциониране на комплекса, като със съфинансиране участва и Община Свищов. Вторият етап на проекта изтече в края на месец април и предстои внасянето на нов проект за одобрение. За постигнатата популярност и изградения авторитет на комплекса, този формат на финансиране чрез кратки няколкомесечни проекти е неефективен и макар донякъде да подсигурява съществуването му, не позволява неговото развитие и поставянето на дългосрочни цели. По този повод, ръководството на проекта използва възможността да съчетае отчета на дейността си с набиране на предложения за бъдеща дейност. На срещата присъстваха представители на ръководствата на училищата и детските градини в Свищов, които за пореден път адмирираха начинанието и заявиха желание да участват в бъдещите инициативи на комплекса.

Ганка Иванова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания