Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Децата от ЦДГ "Васил Левски" се забавляваха

Децата от ЦДГ "Васил Левски" се забавляваха пред родителите си

Целодневна детска градина "Васил Левски" представи пред родителите на възпитаниците си под формата на открита практика наученото през годината от програмата на вътрешно-методичното обединение. Пред "гостите" си, децата от втора възрастова група представиха игри от времето на своите прабаби и прадядовци, влезли вече във фолклорното ни наследство. Директорката на детската градина г-жа Антония Матова разказа, че проявата е част от третия заключителен етап от тематичната проверка "Народно творчество", която колектива на детското заведение разработва вече трета година. Основните цели, които възпитателите са преследвали при осъществяване на проведената под форма на игри подготовка е възпитание на умения за сближаване и екипност в децата, провокиране на интереса им към участие в комплекс от музикално-словесна и драматично-хореографска изява, както и тяхното приобщаване към българското народно творчество. Извън сухата терминология и оценка на набелязаните цели и постигнати резултати, малчуганите от детското заведение близо час щуряха и лудуваха по импровизираната сцена, казваха си надуто думичките, смяха се или безутешно плачеха, ако другарчетата им не ги "изберат" в поредната игра. В центъра на калейдоскопа с авторитет стояха регулировчиците – г-жа Топалова и г-ца Перникова, които с дружни усилия въвеждаха ред сред детската орда, за да изтърват контрола едва след секунда. Не малка роля за общия хаос допринесоха и гордите родители, които прецизно се целеха в "нашто" с камери, фотоапарати, джиесеми и каква ли още не модерна техника. В крайна сметка, мероприятието премина с много веселие и гигабайти заснет фото и видеоматериал, което всъщност е истинската цел на подобни събития.

Ганка Иванова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания