Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Интервю на кмета за в-к "Дунавско дело"

ИНТЕРВЮ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
ЗА В-К "ДУНАВСКО ДЕЛО"

1. Г-н Благов, какви бяха личните Ви основания и аргументи да се кандидатитрате за четвърти мандат кмет на община Свищов?

Ст. Благов: Приемем работата си като голяма отговорност. Усещам, че имам достатъчно сили и без съмнение натрупан опит. Това ми дава основание да считам, че мога да бъда полезен и успешен като кмет на общината - реализирайки не само собствения си потенциал, но и потенциала на свищовлии като цяло, защото всъщност един кмет е проекция на всички хора в съответната община.

2. Освен на една широка дясна коалиция, която вече обявихте, на каква подкрепа ще разчитате на кметските избори?

Ст. Благов: Искам категорично да заявя, че в никакъв случай няма да разчитам само на политическа подкрепа. През изминалите 12 години като кмет на Община Свищов съм се опитвал на доказвам, че съм загърбил политическите пристрастия. Нашата коалиция "За Свищов" е по-скоро коалиция не на партии, а на хора, обединени от една добра идея – да работят за просперитета на общината и нейните жители, съставена е от хора професионалисти, можещи, уважавани от обществото. В предстоящите избори отново ще разчитам преди всичко на подкрепата на своите съграждани, които ми гласуваха своето доверие вече 3 поредни пъти.

3. С какви реализирани и подготвени нови проекти Вие се стремите да придадете европейски вид на Свищов?

Ст. Благов: Най-значим за общината е приключилият наскоро проект за цялостна подмяна на довеждащият водопровод. Започна подмяната и на напорния водопровод. Тези проекти ще доведат до подобряване на качеството на питейната вода, с което ще бъде решен един от първостепенните ни проблеми. Започнахме работата по мащабен проект за реконструкция и обновяване на пристанищната инфраструктура в Свищов и Зимнич. За този проект спечелихме европейско финансиране за над 6 млн. лева по програма "Трансгранично сътрудничество България –Румъния 2007-2013". Започна реализацията и на друг значим проект по оперативна програма "Регионално развитие" – "Градска среда". В резултат от неговото изпълнение ще се промени обликът на града в централната част и в някои емблематични места, като районът около Държавната търговска гимназия. Подменена беше дограмата на учебните корпуси на начален курс в училищата "Цветан Радославов" и "Димитър Благоев", ОУ "Филип Сакелариевич". Изработени са работни проекти за цялостно подобряване енергийната ефективност на всички училища в града и в момента се кандидатства с проект за реализацията им. Със средства от общинския бюджет бе извършен ремонт на детското отделение в болницата, а по проект на АДО "Дунав" бе оборудван модерен педиатричен кабинет за децата от общината. В момента се разработва проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност и доставка на оборудване за свищовската болница по ОП "Регионално развитие". Изцяло бяха ремонтирани и обновени главните улици в града. След много години най-сетне се стигна до реализацията на проект за укрепване на дерето в с. Ореш.
Разбира се, списъкът на проектите не свършва дотук. Приоритетите в работа ни са свързани с постигане на визията, която е заложена в Общинския ни план за управление, а именно: община Свищов да бъде проспериращ образователен, промишлено-аграрен, търговски и транспортен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазващ богатото културно-историческо наследство, с възможности за устойчиво социално-икономическо развитие.

4. Кои са най-мащабните инвестиции в общината за изтеклия мандат?

Ст. Благов: За изтеклия мандат безспорно това са средствата, вложени във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на питейната вода – приблизително 7 млн. лева, което представлява около 1/3 от размера на целия общински бюджет за година. Изцяло реконструиран бе магистралния водопровод Вардим – Свищов, в момента се подменя напорния водопровод, ремонтирани бяха и участъци от ВиК мрежата в селата. Община Свищов изготви проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор на стойност близо 29 млн. лева, който предстои да бъде реализиран в следващия програмен период.

5. Един от основните Ви приоритети е решаването на социалните проблеми на хората. Какво постигнахте в тази насока?

Ст. Благов: Изминалата 2010 година бе най-успешната година за Община Свищов по отношение развитие на социалните услуги. Разширихме Дневният център за деца с увреждания, който бе създаден по проект през 2008 година. Изграден бе филиал на Центъра в източния корпус на закритото СОУ "Алеко Константинов". Така се осигуриха по-добри условия за работа на специалистите с децата.
В същата сграда в момента с европейско финансиране се реализира и друг проект за изграждане на Център за обществена подкрепа на деца в риск и техните семейства, който ще заработи през юли тази година.
Благодарение на проекта "Достоен живот", изпълняван от общинската служба "Социални дейности", през 2010 година хората със специални потребности в общината имаха възможност да се възползват от две нови социални услуги "социален асистент", "домашен помощник". Тази година в следващ етап на проекта се предлага услугата "личен асистент".
В двата етапа на проекта от предлаганите социални услуги се възползваха общо 98 души от общината, като бе осигурена трудова заетост на общо 71 лица. Освен това, успяхме да разширим и обхвата на услугата "домашен социален патронаж", като тя вече се предлага и на хората от селата.

6. Какво е отношението на общината към историческите забележителности в региона?

Ст. Благов: Мисля, че от всички е видно, как особено през последния мандат Общината твърдо изведе сред приоритетите си развитието на културния туризъм. В това отношение Свищов безспорно има голям потенциал. Разработихме уникален проект за социализиране и представяне на античния град Нове на стойност близо 6 млн. лева, с който кандидатстваме за европейско финансиране пред Оперативна програма "Регионално развитие". Проектът предвижда реставрация и консервация на голяма част от съществуващите археологически обекти, атрактивна възстановка на щаба на Първи италийски легион и създадаване на сцена на открито за провеждане на възстановки на римския военен бит – битки, спортни игри, театрални постановки и пр., създаване на експозиционни маршрути, довеждаща и обслужваща инфраструктура, създаване на достъпна среда, както и развитие на маркетинга и рекламата, свързани с Нове. За четвърти път тази година от 27 до 29 май ще проведем Фестивала на античното наследство "Орел на Дунава". Горедеем се с факта, че това е най-големият фестивал в България за пресъздаване на събития от миналото. Радваме се, че фестивалът получва висока оценка и на интернационално ниво и към него проявяват интерес все повече реенакмънт групи от чужбина.
Специалното отношение на Община Свищов към историята и културата демонстрира и наградата за опазване на културно-историческото наследство, която учредихме в рамките на Фестивала. Първи носител на това отличие стана професор Божидар Димитров, който в момента председателства комисията, която определя носителят й. Миналата година наградата бе връчена и на министър-председателя Бойко Борисов, заради приносът му в борбата с иманярските набези като главен секретар на МВР и сериозната подкрепа, която оказва като премиер в тази насока.

7. Неведнъж са Ви оценявали като един най-добрите кметове в страната, с национално и европейско значение. Каква е тайната на един успешен кмет?

Ст. Благов: Всички кметове в България са изключително отговорни в своята работа и няма как де е иначе, защото местното самоуправление е най-близко до хората – и за добро, и за лошо.
Що се отнася конкретно до моята работа – разбира се, че се радвам, когато е оценена високо, защото това е оценка не за мен самия, а за община Свищов като цяло. Мисля, че няма някаква тайна в успеха на един кмет – нужно е добро отношение към хората и усърдна работа.

8. Все пак кои са най-големите проблеми, върху които ще наблегнете в четвъртия си мандат, ако бъдете избран?

Ст. Благов: На първо място, особено в условията на световна икономическа и финансова криза, остава проблемът с безработицата. Макар в община Свищов процентът й да е под средния за областта и страната, това е един сериозен проблем за моите съграждани. Като кмет на общината ще продължа да съдействам за откриването на нови работни места – чрез възможностите, които предоставят различните проекти и програми, но най-вече чрез създаването на подходящи условия за инвестиции от страна на частния сектор. Удовлетворен съм, че отчитайки подобрената бизнес-среда, в Свищов дойдоха големи търговски вериги. Изцяло частна инициатива бе изграждането на фериботната връзка между Свищов и Зимнич. Инвеститорът – румънският индустриалец Йоан Никулае, който е и почетен гражданин на Свищов, възнамерява да продължи бизнеса си в Свищов и вече закупи терен, на който ще строи бензиностанция и обслужващ комплекс към нея.
Няма да пропусна да отбележа и подвига, който направи ръководството на "Свилоза", начело с Красимир Дачев, за да работи заводът отново. Без осигуряваната заетост от химическия ни комбинат и обслужващите го звена, ситуацията на трудовия пазар в Свищов би била изключително критична.
На второ място е проблемът с лошото състояние на пътната инфраструктура. Дълго се борихме, но най-сетне имаме ремонтиран път към областния ни център Велико Търново. Сега проблемни са направленията към София и Русе. Републиканските пътища от Българене до Ореш и от Свищов до Новград са най-тежките участъци в Северна България. Няма да спра да настоявам пред отговорните държавни институции този проблем да бъде решен.
На трето място е проблемът с нереформираното общинско здравеопазване който също трябва да намери своето решение в най-кратък срок.

9. Вашата работа е пряко свързана с дейността на Общинския съвет. Как успявате да преодолеете разногласията по един или друг въпрос?

Ст. Благов: С много разговори и консултации. За разлика от други дейности, където говоренето е празнословие и загубено време, в Общинския съвет, който е местния парламент, говоренето, разбира се смисленото говорене, може да се разглежда като работа. В хода на дискусията се чуват различни мнения и позиции, в диалога се раждат добрите конструктивни решения, това е истинската демокрация.
И през трите мандата, в които бях кмет, Общинският съвет бе съставен от представители на различни политически партии, но съветниците ни винаги са били качествени, образовани и интелигентни хора, работили сме добре съвместно и сме обединявали позициите си за важните решения, свързани с интереса на свищовските граждани.

10. Всички сме свидетели на това, колко много е ангажиран един кмет. Когато успеете да откраднете минути от забързаното ежедневие, как си почивате?

Ст. Благов: Използвам всяка възможност да бъда със своето семейство и то е преди всичко. А любимите ми занимания за свободното време, мисля, че се знаят от всички – футбол и риболов.

11. За какво мечтае кметът Станислав Благов?

Ст. Благов: Мечтая за мост на Дунава при Свищов и той ще бъде реалност, убеден съм. Така, както до скоро мечтаехме да имаме ферибот и той вече е факт.
Мечтая, когато напусналите родния град наши съграждани се връщат в Свищов, а и гостите, които ни посещават, да намират така променен към добро облика на града, че да възкликват, както Алеко възкликва пред Ниагарския водопад: "Който може, нека опише тази картина, който може, нека я фотографира, нека я нарисува!... Аз не мога!". Искам така да се говори за нашия Свищов!

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания