Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Читалището в Царевец организира фолклорен фестивал

Народно читалище "Светлина – Царевец 1927" - с. Царевец организира Национален фолклорен фестивал "Фолклорен извор 2011".
Събитието ще се проведе на 5, 6 и 7 август 2011 г. /петък, събота и неделя/ в с. Царевец, общ.Свищов, обл. Велико Търново.
Фестивалът се провежда под патронажа на Министерството на културата. Негови съорганизатори са Община Свищов, Кметство - с. Царевец и ППОК "Изгрев - 93" - с. Царевец, като събитието ще протече с медийното партньорство на Българското национално радио.
Националният фолклорен фестивал "Фолклорен извор 2011" цели да се съхранява, популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество на България; да се поддържат културните взаимоотношения между самодейните колективи от страната; да се насърчи приемствеността на младото поколение към активно общуване с изкуството.
Фестивалът ще с конкурсен характер.
До 10 юли 2011 година организаторите ще очакват заявки за участие.
Данните за контакт са:
с. Царевец – 5282 , общ. Свищов, обл. Велико Търново
Народно Читалище "Светлина – Царевец 1927"
Телефони:
06329 / 26 10; 22 06;
0886165861 - г-н Генчев, 0896657960 - г-жа Ангелова
e-mail: n4_svetlina@abv.bg; kmetgg@abv.bg

Информация за регламента на Фестивала и формулярът на заявката за участие са публикувани в сайта на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg, раздел "Електронни документи", подраздел "Култура".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания