Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обществено обсъждане на граждански проекти

На 20 април 2011 година в Зала 1 на Общината се състоя Форум сесия за обществено обсъждане на граждански проекти, кандидатстващи за финансиране от Програма "Местни инициативи".
Този форум се свиква за втора поредна година, съгласно решение на местния парламент, с идеята програмата и процедурата на оценка на проектите да добият по-голяма популярност и прозрачност.
На форума бяха представени 30 проектни предложения, внесени в деловодството на общинската администрация след обявяването на старта на Програмата в началото на март тази година.
С проектни идеи за финансиране от Програмата кандидатстват инициативни групи граждани, учебни и детски заведения, читалища, настоятелства и други неправителствени организации. Освен от град Свищов, проектни предложения са подадени от селата Козловец, Деляновци, Совата, Александрово, Вардим, Драгомирово, Червена, Алеково, Морава и Ореш.
Координаторите имаха възможност да представят своите идеи и да чуят въпросите и препоръките на присъстващите членове на Ръководния комитет за оценка на проектите – неговият председател заместник-кметът Емил Димитров и членове: заместник-кметът инж. Мария Дочева, директорът на дирекция "АПИОУПЕВ" Стоян Парашкевов и общинските съветници: инж. Симеон Симонов и Петър Гошев Петров. (Ръководният комитет включва трима представители на администърацията и четирима общински съветници.)
Програмата "Местни инициативи на община Свищов" съществува и се реализира успешно от 2003 година в града и кметствата на свищовска община. За един проект се допуска финансиране до 3 000 лева. От вносителите на проекта, съответно се изисква 30 % собствено участие, 10 % от което да е финансово.
40 000 лева от общинския бюджет са заделени за проектния фонд на Програмата тази година.
През следващата седмица Ръководният комитет ще заседва и ще внесе предложение в Общинския съвет за финанисиране на проекти на сесията насрочена за 28 април.
През ноември ще се проведе още един общесвен форум за отчитане на резултатите и изпълнението на финансираните проекти.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания