Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Община Свищов се състоя информационен ден

На 19 април 2011 година в Зала 1 на Общината се състоя информационен ден за разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и изграждане на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България.
Събитието бе организирано от Община Свищов, в партньорство с консултантските фирми "Велдер Консулт" ООД от София и "Altus ConsAlt" от Будапеща.
Информационният ден бе посветен на участието на общината като бенефициент по два важни за подготовката на следващия планов период проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие - проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" и проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 "Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България".
Тези два проекта са свързани и насочени към общата цел за комплексно планиране и ефективно използване на средствата от ЕС с активното участие на всички заинтересовани страни от местната общност.
Участници в събитието бяха представители на администрацията, общински съветници, представители на неправителствени организации и местния бизнес, а лектори: арх. Белин Моллов – един от на-добрите български специалисти по темата, дългогодишен участник в ръководството на МРРБ като заместник-министър и съветник на министъра, и водещи експерти от Унгария: Тамаш Лунк, Петер Хейл и Клара Добрев.
На срещата бе споделен опитът в програмирането и планирането на Унгария, която е една от държавите с най-висок процент на усвояване на европейските средства.
При откриването на форума кметът Станислав Благов поздрави участниците и благодари на консултантските фирми за изборът им да бъдат партньори на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания