Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът ще участва в заседание на ECOS

Кметът на Община Свищов ще участва в заседание на Комисията по икономическа и социална политика (ECOS) към Комитета на регионите

Кметът на Община Свищов Станислав Благов ще участва в заседание на Комисията по икономическа и социална политика към Комитета на регионите, в която членува като заместник-делегат в европейската институция.
Комисията ще проведе изнесено заседание на 12 април 2011 година във Венеция (Италия).
В дневния ред на заседанието е включено приемането на становища относно Програма за нови умения и работни места, модернизиране на политиката на Европейския съюз по отношение на обществените поръчки, Европейска програма за социално жилищно настаняване и др.
На 11 април членовете на Комисията ще вземат участие в семинар на тема "По-силни заедно", посветен на приноса на регионалните и местни власти за създаване на устойчив и приобщаващ растеж.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания